The Roles of Plant Peptide and Amino Acid Transporters in Iron Transport


Creative Commons License

AKSOY E., MAQBOOL A., Yerlikaya B. A., Wahid F.

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, vol.10, no.sp1, pp.2646-2655, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Iron (Fe) is an important micronutrient for plants, and its deficiency causes serious yield losses by inhibiting plant growth and development. Detailed studies have been carried out for many years on the uptake of available iron in the soil by plants and its transport to plant organs. These studies proved that Fe can be transported in chelated form with some organic substances including peptides and amino acids. However, detailed studies have not been conducted on the uptake of peptide- or amino acid-chelated Fe into the plant or its transport between organs. Few studies have focused on the oligopeptide transporter (OPT) and drug/metabolite transporter (DMT) families. The possible roles of the recently discovered UMAMIT amino acid transporter family have not been studied in iron transport in plants yet. In this review, the transporter families responsible for the uptake and translocation of iron were summarized. Then, the roles of the OPT, DMT, and UMAMIT families in transporting iron-peptide and iron-amino acid complexes were discussed in detail.
Demir (Fe) bitkiler için önemli bir mikro-besin elementi olup, eksikliği bitki büyümesi ve gelişimini engelleyerek ciddi verim kayıplarına neden olur. Toprakta bulunan yarayışlı demirin bitkiler tarafından alınması ve bitki organlarına taşınması üzerine uzun yıllara dayanan detaylı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda demirin bazı organik maddeler ile şelatlanarak taşınabileceği gösterilmiştir. Bu organik maddelerin içerisinde peptitler ve amino asitler yer almaktadır. Ancak, demirin peptitler ve amino asitler ile bitki içerisine alımı veya organlar arası taşınması üzerine detaylı çalışmalar yapılmamıştır. Gerçekleştirilen az sayıdaki çalışmada oligopeptit taşıyıcı (OPT) ve İlaç/Metabolit Taşıyıcı (DMT) aileleri üzerine odaklanılmıştır. Yakın zaman önce bitkilerde keşfedilen UMAMIT amino asit taşıyıcı ailesinin demir taşınmasındaki olası rolleri ise henüz incelenmemiştir. Bu derleme kapsamında, demirin bitki içine alınması ve organlar arası taşınmasından sorumlu taşıyıcı aileleri ile OPT, DMT ve UMAMIT ailelerinin demir-peptit ve demir- amino asit komplekslerini taşımadaki rolleri özetlenmiştir.