SYNTACTIC CLASSES OF TURKISH VERBS


DOĞAN N.

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.7, no.4, pp.2204-2225, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Verbs that express a feeling, a thought, an event, or a process in the broadest sense exhibit certain syntactic behaviors. The facts are unlikely to establish an unlimited number of syntactic constructs. It can be said that the syntactic conditions and the basic syntactic structure of sentence are restricted and diversified according to the syntactic valency information of the verb. This means that the verbs can be classified syntactically. It can be said that Turkish verbs have at most 40 syntactic behaviors and basic sentence structure including alternative uses. However, not all 40 syntactic behaviors have the same frequency. It is seen that some syntactic behaviors are used much more frequently and have priority. This is an invaluable source of knowledge for the evolutional grammar of Turkish language, and it is of particular relevance to the teacher as to what precedes syntactic structures in foreign language teaching and which verbs are primarily taught.
Bir duyguyu, düşünceyi, olayı ya da en geniş anlamıyla bir süreci ifadeeden fiiller belirli söz dizimsel davranışlar sergiler. Fiillerin sınırsız sayıdayapı kurma olasılığı olmadığı gibi her fiilin her söz dizimsel yapıdagerçekleşme imkânı da yoktur. Cümlenin söz dizimsel koşullarının ve temelyapısının fiilin istem bilgisine göre kısıtlandığı ve çeşitlendiği söylenebilir.Bu, fiillerin söz dizimi açısından sınıflandırılabileceği anlamına gelmektedir.Türkçe fiillerin alternatif kullanımlar da dâhil olmak üzere en çok 40 sözdizimsel davranışının ve temel cümle yapısının olduğu söylenebilir. Bununlabirlikte 40 farklı davranışın hepsi aynı sıklığa sahip değildir. Bazılarının çokdaha sık kullanıldığı ve öncelikli olduğu görülür. Bu, Türkçenin evrimsel dilbilgisinin oluşturulmasında kayda değer bir bilgidir. Özellikle yabacı dilöğretiminde öncelikli söz dizimsel yapıların neler olduğu ve hangi fiillerinöncelikle öğretilmesi gerektiği konusunda öğreticilere fikir verebilecekniteliktedir.