Comparison of Vertebra and Otolith Methods Used in Age Determination of European Perch (Perca fluviatilis L., 1758)


Creative Commons License

İMAMOĞLU C., POLAT N., SAYGIN S., ÖZPİÇAK M., YILMAZ S.

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, vol.11, no.2, pp.705-715, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.31466/kfbd.988223
  • Journal Name: Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.705-715
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it was aimed to detect the ideal age determination method by making comparative analyzes of vertebrae and otolith used in age determination of European Perch (Perca fluviatilis L., 1758) living in Yedikır Dam Lake (YDL). Individuals were caught from YDL between December 2015 and April 2017. Vertebrae and otoliths were taken from 235 samples for age determination, and otoliths from 65 selected samples were subjected to sectioning technique. A triplicate reading of the vertebra, whole otoliths, and cross-sectioned otoliths was performed by one reader.Percent agreement, avarage percent error and coefficient of variation were used to ageing precision. The age distribution of the population in general was 0-5 years. The dominant age class was 0 (zero) for vertebra (61.70%), whole otolith (61.25%) and sectioned otolith (43.08%). When the vertebral and otolith methods were compared, the highest percent agreement (PA) was determined for otolith with 84.69%. When whole otolith-vertebrae, whole otolith-sectioned otoliths and cross-sectioned otolith-vertebral ages were compared, the highest PA was found between whole and sectioned otoliths (78.5%). It has been determined that otoliths give better results than vertebra for age determination of Perca fluviatilis in the YBG population. It has been concluded that whole otoliths can be used when one of the otolith and sectioned-otolith methods should be preferred.
Bu çalışmada, Yedikır Baraj Gölü (YBG)’nde yaşayan Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L., 1758)’nin yaş tayininde kullanılan omur ve otolit yöntemlerinin karşılaştırmalı analizinin yapılarak, yaş tayini için ideal yöntemin belirlenmesi amaçlanmıştır. Örnekler Aralık 2015 ve Nisan 2017 tarihleri arasında Yedikır Baraj Gölü’nden yakalanmıştır. Yaş tayini için 235 örnekten omur ve otolit alınmış, ayrıca seçilen 65 örneğe ait otolitler kesit alma tekniğine tabi tutulmuştur. Omur, bütün otolit ve kesit alınmış otolitte bir okuyucu tarafından 3 tekrarlı yaş okuması gerçekleştirilmiştir. Yaş tayini uyumunun tespit edilmesinde yüzde uyum (YU), ortalama yüzde hata (OYH) ve değişim katsayısı (DK) kullanılmıştır. Populasyon genelinde yaş dağılımı 0-5 yaş olarak gözlenmiştir. Baskın yaş sınıfı omur (%61.70), bütün otolit (%61.25) ve kesit otolit (%43.08) için 0 (sıfır) olarak hesaplanmıştır. Omur ve otolit yöntemleri karşılaştırıldığında en yüksek yüzde uyum %84.69 ile otolitte tespit edilmiştir. Bütün otolit-omur, bütün otolit-kesit alınmış otolit ve kesit alınmış otolit-omur yaşları karşılaştırıldığında, en yüksek yüzde uyumun bütün otolit ve kesit alınmış otolit arasında olduğu saptanmıştır (%78.5). Perca fluviatilis’in YBG populasyonunda yaş tayini için otolitlerin omura göre daha iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir. Bütün otolit ve kesit otolit yöntemlerinden birinin tercih edilmesi gerektiği durumlarda ise bütün otolitin kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.