Evrim Öğretimi İçin Model Önerisi: Soyağacı, Hat Modeli ve El Modeli Oluşturma


APAYDIN Z., ÇOBANOĞLU E. O., TAŞKIN Ö.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.95-108, 2006 (Peer-Reviewed Journal) identifier