Effect of Different Soil Tillage and Seeding Methods on Specific Draft Power, Fuel Consumption and Effective Field Capacity in Vetch Production


Creative Commons License

GÖZÜBÜYÜK Z., ÇELİK A. D., ERGÜNEŞ G., YILDIZ O. T., ADIGÜZEL M. C.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.49, no.2, pp.134-142, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study was conducted with the aim of determining the effects of four different tillage-seeding methods on some operational parameters in vetch production of nine years traditional rotation period under the irrigated and rainfed farming conditions in Erzurum. The tillage-seeding methods were traditional tillage method ((moldboard plough + disc harrow + combined harrows + seeder), reduced tillage method-1 (cultivator + combined harrows + seeder), reduced tillage method-2 (rotary power harrow + seeder) and direct drilling (no–till seeder)) method. Under rainfed farming conditions specific draft force, specific draft power and fuel consumption were higher and machine-human labor was lower than those determined under irrigated farming conditions The highest and lowest specific draft powers were found for traditional tillage and direct drilling methods, respectively. The specific draft power was increased parallel to field traffic and the highest specific draft power was found for traditional tillage method. The tilled acreage per unit time were 0.13 ha h-1 and 1.60 ha h-1 for traditional tillage method and direct drilling method, respectively. In terms of machine time required, 8.17 h ha-1 is needed in traditional tillage method and 1.63 h ha-1 in direct drilling method.
Bu çalışma, Erzurum yöresi sulu ve kuru tarım koşullarında, dokuz yıl süren geleneksel münavebe periyodunda yer alan fiğüretiminde dört farklı toprak işleme-ekim yönteminin önemli bazı işletme parametrelerine etkilerinin belirlenmesi amacıylagerçekleştirilmiştir. Toprak işleme–ekim yöntemleri; geleneksel toprak işleme (kulaklı pulluk+diskli tırmık (sulu)/kültivatör(kuru)+kombikrüm+ ekim makinası), azaltılmış toprak işleme-1 (kültivatör+kombikrüm+ekim makinası), azaltılmış toprakişleme-2 (dik rotovatör+ekim makinası) ve doğrudan ekimden (doğrudan ekim makinası) oluşmuştur. Kuru tarım koşullarındaözgül çeki kuvveti, özgül çeki gücü ve yakıt tüketiminin sulu koşullara göre daha yüksek, makina–insan işgücü gereksinimlerininise düşük olduğu belirlenmiştir. Yöntemler arasında en yüksek özgül çeki kuvveti geleneksel, en düşük değer ise doğrudan ekimyönteminden elde edilmiştir. Özgül çeki gücü ise tarla trafiğine paralel olarak artmış, geleneksel yöntemde en yüksek değerlerelde edilmiştir. Sulu ve kuru tarım koşullarında toprak işleme–ekim için birim zamanda işlenen alan geleneksel yöntemde 0.13 hah-1olurken, doğrudan ekim yönteminde 12 kat daha fazla (1.60 ha h-1) olmuştur. Makina iş gücü yönünden geleneksel yöntemde8.17 h ha-1zamana ihtiyaç duyulurken, doğrudan ekim yönteminde 5 kat daha az (1.63 h ha-1) zamana ihtiyaç olduğubelirlenmiştir.