Estimation of the microbial N flow to small intestine in Saanen goats and kids based on urinary excretion of purin derivatives by the use of spot urine sampling technique


ÇETİNKAYA N., SALMAN M., GENÇ B.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.75-79, 2010 (SCI-Expanded) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 1
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.75-79
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The objectives of the present study were to estimate the microbial N flow to small intestine and to predict the digestible organic matter intake in Saanen goats and kids based on urinary excretion of purin derivatives (PD) by the use of spot urine sampling technique under the field condition. In the experiment, 10 Saanen does (3 years of age) and 10 Saanen female kids (1.5-2 months of age) were used. The mean live weights of goats and kids were 42±3 kg and 7.5±2.5 kg respectively. Goats were fed by concentrates and grass hay in the morning and evening. They were also allowed to grazing throughout the day. Kids were only suckled milk from their mothers. After the morning feeding, spot urine samples from goats and kids were collected in between 10:00-12:00 a.m. Urine samples collected into a cup containing 0.5-1 ml of 4 N H2SO4 to keep the urine pH under 3. The levels of urine allantoin, uric acid and creatinine were determined by the use of spectrophotometric methods. The mean values of allantoin, uric acid, total PD and creatinine were 5.93±0.07, 1.91±0.10, 7.84±0.14 and 5.75±0.08 mmol/L of goats; 4.70±0.09, 1.33±0.07, 6.33±0.11 and 5.07±0.05 mmol/L of kids respectively. The estimated microbial N flow to small intestine for goats 8.45±0.13 g N/d and 1.84±0.04 g N/d for kids. Daily digestible organic matter intake in Saanen goats was estimated as 665.90±18.92 g/d. The estimated microbial N values show that protein nutrition of goats and kids seem insufficient under the field condition concerned. In conclusion, the prediction of protein nutrition of goats under the field condition may be possible by the use of spot urine sampling techniques, urinary excreted PD and purine derivatives: Creatinine (PDC) index.
Araştırmada Saanen keçi ve oğlaklarında spot idrar örneklemesi ile idrarla atılan purin türevlerinden ince bağırsağa geçen mikrobiyal N miktarı ve yem tüketiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Denemede 3 yaşında 10 adet Saanen dişi keçi ile 1.5-2 aylık yaşta 10 adet Saanen dişi oğlak kullanılmıştır. Keçilerin ortalama canlı ağırlıkları 42±3 kg, oğlakların ise 7.5±2.5 kg olarak tespit edilmiştir. Keçilerin sabah ve akşam beslenmesinde karma yem ve kuru ot kullanılmıştır. Ayrıca keçiler meraya çıkarılmıştır. Oğlaklar ise sadece anne sütü ile beslenmiştir. Sabah yem tüketiminden sonra saat 10:00 ile 12:00 arasında Saanen keçi ve oğlaklarından idrar örnekleri toplanmıştır. Alınan idrar örneklerine 4 N H2SO4’den 0.5-1ml ilave edilerek idrarın pH değeri üçün altında olması sağlanmıştır. Keçilerden alınan spot idrar örneklerinde spektrofotometrik metotla ortalama allantoin, ürik asit, toplam purin türevleri (PT) ve kreatinin (K) değerleri sırasıyla 5.93±0.07, 1.91±0.10, 7.84±0.14 ve 5.75±0.08 mmol/L, oğlaklarda ise aynı sıra ile 4.70±0.09, 1.33±0.07, 6.33±0.11 ve 5.07±0.05 mmol/L olarak belirlenmiştir. Keçilerde ve oğlaklarda ince bağırsağa geçen mikrobiyal azot miktarı sırasıyla 8.45±0.13 ve 1.84±0.04 g N/gün hesaplanmıştır. Keçilerde sindirilebilir organik madde tüketimi 665.90±18.92 g olarak tespit edilmiştir. Spot idrar örneklemeyle bulunan sonuçlar değerlendirildiğinde bu çalışmadaki keçi ve oğlakların protein yönünden yetersiz beslendikleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak saha koşullarında, spot idrar toplanarak keçilerde protein beslenmesini tahmin etmekte purin türevleri: Kreatinin (PTK) indeksi kullanılabilir.