Karadeniz' de yaşayan Solea lascaris (Risso, 1810)' te yaş belirleme yöntemleri


BOSTANCI D., POLAT N.

Turkish Journal of Zoology, vol.24, no.supp, pp.21-29, 2000 (Scopus) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: supp
  • Publication Date: 2000
  • Journal Name: Turkish Journal of Zoology
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.21-29
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma Karadeniz'de yaşayan Solea lascaris'in yaş tayininde kullanılacak güvenilir kemiksi yapıyı belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ekim 1996-Ekim 1997 tarihleri arasında yakalanan 215 örneğin pul, omur, bütün otolit ve kırık otolit yaşları tespit edilerek incelenen dört farklı kemiksi yapının birbiriyle olan ilişkileri tablolar ve grafiklerle gösterilmiştir. Sonuçta merkez boyunca kırılarak yakılmış otolitlerin türün yaş tayini için güvenilir olduğu bulunmuştur. Von bertalanffy büyüme denklemi kırık otolit yaş verilerinden yararlanılarak $L_t=24.85 x [1-e-^{0.113(t+3-87)}]$ olarak belirlenmiştir.