On the Space A_{p1,q1}^{p2,q2}(G,w) and Some of Its Topological Properties


Creative Commons License

DEĞİRMEN N., DEĞİRMEN İ.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.2, pp.1468-1480, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Let be a unimodular locally compact group and where. In this paper, we examine some crucial topological properties of the space endowed with the infimum norm. We first prove that becomes a Banach space and invariant under translation. We also show that the mapping is linear and bounded from to.
ünimodüler yerel kompakt grup ve olmak üzere olsun. Bu makalede, infimum normlu uzayının bazı önemli topolojik özellikleri incelenmiştir. İlk olarak, uzayının bir Banach uzayı olduğu ve ötelemeler altında invaryant olduğu ispatlanmıştır. Ayrıca uzayından uzayına tanımlı dönüşümünün lineer ve sınırlı olduğu gösterilmiştir.