TRABZON GULBAHAR HATUN (HATUNIYE) FOUNDATION BUILDINGS AND SERVICES


Creative Commons License

KESKİN Ö. Ö.

Karadeniz İncelemeleri Dergisi, vol.15, no.30, pp.473-508, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 30
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.18220/kid.929786
  • Journal Name: Karadeniz İncelemeleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.473-508
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Gülbahar Hatun Foundation was founded in 1515 by his son Selim I. in the name of Gülbahar Hatun, who died in Trabzon in 1505-1506. For more than 400 years, it has contributed to the region from social, economic, scientific, religious, municipal and commercial aspects. This study deals with the foundation with its basic units or secondary related branches. Adopting a wholistic view of the issue, the study first reviews the region's history and the travellers' accounts to discuss the historical context in which the foundation was established. The study also examines the locations of the units in the complex structure of the foundation. Finally, it illustrates the complex building and displays the particular locations of the units that existed in the foundation's complex structure and the area it covered. The study added the illustration to the appendix.
Gülbahar Hatun Vakfı, (H. 911) 1505-1506 yılında Trabzon’da vefat eden Gülbahar Hatun adına oğlu I. Selim tarafından 1515’te kurulmuştur. Bu tarihten itibaren kurulduğu bölgeye 400 yıldan fazla bir süre sağlamış olduğu içtimai, iktisadi, ilmi, dini, beledi ve ticari katkılarla kendisini göstermektedir. Bu çalışma, vakfa ait veya vakıfla ilişkisi tespit edilen birimler hakkındaki bulguları bir bütün içerisinde ele almaktadır. Elde edilen bulgular işlenmeden önce bölge tarihine ışık tutan araştırmalar ve bölgede bizzat bulunan seyyahların aktardığı bilgiler ayrıntılı olarak ele alınmaya çalışılmıştır. Netice itibariyle vakfın külliyesinde varlık göstermiş olan birimlerin konumları ve kapladıkları alanın tespitine imkân bulunmuş ve külliyenin bir krokisi çizilerek çalışmanın sonuna ek olarak yerleştirilmiştir.