Sovyet Sonrası Dönemde Rusya'da İdari Reform Politikaları


ORHAN G., ÇOBANOĞLU S.

YASAMA DERGİSİ, vol.0, no.30, pp.44-69, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 30
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: YASAMA DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.44-69
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya'da uygulanan idari yeniden yapılanma ve reform süreci incelenmiştir. Komünist yönetim anlayışından piyasa ekonomisi odaklı bir anlayışa geçilmesi, birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bu noktada, Yeltsin ve Putin dönemlerinde değişim ve dönüşüm aşamasında hangi oyuncuların ve faktörlerin sürece dâhil olduğu sorgulanmıştır. Politika transferi yazınından hareketle kamu politikalarının uygulanmasında gönüllü ya da zorlayıcı formların olup olmadığı da incelenmiştir. Sonuç olarak, piyasa ekonomisi ve merkeziyetçi yönetim anlayışının bir çelişki gibi görünmesine rağmen, bu süreç Doppelganger kelimesinin "çift gezer, birlikte hareket eder" anlamlarıyla açıklanmıştır