Allerjik rinit semptomları olan hastalarda deri prik testi sonuçları ile akciğer semptomları arasındaki ilişki


DEMİR M., KARADENİZ G., GÜNBEY E., KARABULUT H.

Abant Tıp Dergisi, vol.4, no.3, pp.210-215, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Abant Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.210-215
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

Objective: To investigate the relationship between skin prick test results and the frequency of pulmonary symptoms and to discover which allergens are more commonly associated with the pulmonary symptoms in patients with allergic rhinitis symptoms. Method: 1343 patients who presented with rhinitis symptoms and underwent the skin prick test were included in the study. Coughing, shortness of breath and wheezing were considered as pulmonary symptoms. The relationship between the skin prick test results and the pulmonary symptoms were investigated. Results: Of the 1343 patients, skin prick test was negative in the 449 and positive in the 894 of the patients. It was observed that the most frequent pulmonary symptoms were coughing (52.9%) and shortness of breath (45.2%). Pulmonary symptoms were significantly high in the allergic patients (70.8%) compared to the non-allergic group (%29.2) (p=0.021). No significant differences were detected between the patient groups with and without pulmonary symptoms in terms of distribution and count of allergens. Conclusion: A positive skin prick test occurred significantly high in patients with pulmonary symptoms compared to the patients without pulmonary symptoms. We did not find a relationship between the distribution of allergens and the pulmonary symptoms in patients with allergic rhinitis
Amaç: Deri prik testi sonuçları ve akciğer semptomlarının sıklığı arasındaki ilişkiyi incelemek ve alerjik rinit semptomları bulunan hastalarda hangi allerjenlerin akciğer semptomlarıyla daha yakın ilişkili olduğunu araştırmaktır. Yöntem: Rinit semptomları ile başvuran ve deri prik testi yapılan 1343 hasta çalışmaya dahil edildi. Öksürük, nefes darlığı ve hırıltılı solunum akciğer semptomları olarak kabul edildi. Dri prik test ve akciğer semptomları arasındaki ilişki araştırıldı. Bulgular: 1343 hastadan 449'unda deri prik testi negatif, 894'ünde pozitif idi. En sık akciğer semptomlarının öksürük (%52.9) ve nefes darlığı (%45.2) olduğu gözlendi. Akciğer semptomları alerjik grupta (%70.8) alerjik olmayan gruba ( %29.2) göre anlamlı oranda daha fazlaydı (p=0.021). Akciğer semptomu olan ve olmayan gruplar karşılaştırıldığında alerjen dağılımı ve sayıları yönünden anlamlı fark izlenmedi. Sonuç: Akciğer semptomları olan hastalarda olmayanlara göre deri prik testi anlamlı oranda daha yüksek bulundu. Allerjik rinitli hastalarda alerjen dağılımı ile akciğer semptomları arasında ilişki bulmadık