Determination of Noise Level During Hazelnut Harvesting with The Pneumatic Hazelnut Harvester


SAUK H., BEYHAN M. A.

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.23-27, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, during hazelnut harvesting with the pneumatic hazelnutharvester noise level values were determined, and its noise map have beenprepared. It was determined that in addition to machine and machine to workwithin three meters (respectively; 105.70, 96.70, 93.80 and 91.70 dB(A)) noise levelwas over the limit values of the national and international standards, and thepossible measures to be taken were discussed. Since the noise levels wereobtained after three meters away from the machine were lower than the valuebeing allawed by national and international standards, it was determined thatthere was no need to make a noise control study
Bu çalışmada fındık hasadı sırasında pnömatik fındık toplama makinasının oluşturduğu gürültü düzeyi değerleri tespit edilmiş ve çalışma alanındaki gürültü haritası hazırlanmıştır. Gürültü ölçümü yapılan pnömatik fındık toplama makinasının yanında ve makinaya üç metre mesafe içerisinde çalışmak (sırasıyla; 105.7, 96.7, 93.8 ve 91.7 dB(A)) ulusal ve uluslararası standartlarda verilen gürültü sınır değerlerinin üzerinde olduğu belirlenmiş ve alınabilecek önlemler tartışılmıştır. Makinadan üç metre uzaklaştıktan sonra elde edilen gürültü düzeyleri, ulusal ve uluslararası standartlarda izin verilen değerin altında olduğundan, herhangi bir gürültü kontrolü çalışmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir.