Plastik manşonun yaşam döngüsü değerlendirme analizi


Creative Commons License

ODABAŞI S., BÜYÜKGÜNGÖR H.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.28, no.3, pp.434-443, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Plastikler hafif, dayanıklı ve yalıtkan malzemeler olması nedeniyle günümüzde her sektörde sıklıkla kullanılmaktadır. Petrol bazlı plastiklerin yaygın olarak kullanılması sonucu atık miktarında da kaçınılmaz olarak artış olmaktadır. Bu nedenle plastiklerin çevreye olan etkilerinin belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada, sulama ve içme suyu borularında yaygın olarak kullanılan boru bağlantı parçası olan manşonların yaşam döngüsü değerlendirmesi incelenmiştir. Manşonun yaşam döngü değerlendirmesi aşamaları, hammaddenin nakliyesi, manşon parçalarının üretimi, montajı, ambalajlanması ve düzenli depolama alanında bertarafını içermektedir. Manşonun üretim ve bertaraf aşamalarının çevresel etkileri SimaPro 8.0.2 yazılımının Eco-Indicator 99 yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Çalışma sonunda en yüksek çevresel etki manşonun üretimi (%79.9) esnasında ortaya çıkmış ve buna sebep olan en önemli faktörün ise polipropilen plastik (%48.1) kullanımından kaynaklandığı tespit edilmiştir.