On Continuity of Functions Involving the Translation Operator on the Space $A_{p1,;q1}^{p2,;q2}left(G,;wright)$


Creative Commons License

DEĞİRMEN N., DEĞİRMEN İ.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.21, no.3, pp.549-558, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Let G be a unimodular locally compact group and $w;in;B_p$ where $p=;minleft{p1,;p2right}$. In thispaper, it has been proved that for every weight w that satisfies the condition $W;in;triangle_2left(Gright)$ andbelongs to the space $L^1left(Gright)$ or not, there can be a dense set everywhere in the space $A_{p1,;q1}^{p2,;q2}left(G,;wright)$ with respect to the norm $left|left|.right|right|$ and for any elementh in these sets the function $srightarrow L_sh$ from the groupG to the space $A_{p1,;q1}^{p2,;q2}left(G,;wright)$ is continuous. Here, the set of simplefunctions inG and a subset of this set with support in a set of finite measure is used. Also, by usingthese two results, it has been obtained that for an $h;in$ $A_{p1,;q1}^{p2,;q2}left(G,;wright)$ the mapping $srightarrow L_sh$ fromG to $A_{p1,;q1}^{p2,;q2}left(G,;wright)$ and the mapping $srightarrowleft|left|L_shright|right|$ from G to $mathbb{R}^+cup;left{0right}$ are continuous.
G ünimodüler yerel kompakt grup ve $p=;minleft{p1,;p2right}$ olmak üzere $w;in;B_p$ olsun. Bu makalede, ilk olarak $W;in;triangle_2left(Gright)$ şartını sağlayan ve $L^1left(Gright)$ uzayına ait olan ya da olmayan her w ağırlığı için $A_{p1,;q1}^{p2,;q2}left(G,;wright)$ uzayında $left|left|.right|right|$ normuna göre her yerde yoğun olan bir küme bulunabildiği ve bu kümelerdeki herhangi bir h elemanı için G grubundan $A_{p1,;q1}^{p2,;q2}left(G,;wright)$ uzayına tanımlı $srightarrow L_sh$ fonksiyonunun sürekli olduğu ispatlanmıştır.Burada, Güzerinde tanımlı basit fonksiyonların kümesi ve bu kümenin sonlu ölçümlü bir kümede desteğe sahip bir alt kümesi kullanılır. Ayrıca bu iki sonuç yardımıyla her $h;in$ $A_{p1,;q1}^{p2,;q2}left(G,;wright)$ için Ggrubundan $A_{p1,;q1}^{p2,;q2}left(G,;wright)$ uzayına $srightarrow L_sh$ tanımlı ve Ggrubundan $mathbb{R}^+cup;left{0right}$ kümesine tanımlı $srightarrowleft|left|L_shright|right|$ fonksiyonlarının sürekli olduğu elde edilmiştir.