DECISIONS OF SPORT ARBITRATION COMMITTEES IN THE CONTEXT OF INDIVIDUAL APPLICATION TO TURKISH CONSTITUTIONAL COURT


BAYKAN M., YENİAY L.

İZMİR BAROSU DERGİSİ, vol.84, no.3, pp.137-166, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 84 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: İZMİR BAROSU DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.137-166
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

It is stated in Article 148 of Turkish Constitution that individuals can apply to Turkish Constitutional Court against interventionsrealised by public power in violation of theirfundamentalrights and freedoms. On the other hand, although there is no exception to the concept of public power in theConstitution, Article 45 of the Law Numbered 6216 has closed the individual remedy against the proceedingsthat the Constitution has left out of judicial review. One of the procedures which the Constitution excludes from judicial review is the decisions taken by the arbitration committees in the field of sports, which are stipulated in Article 59, regarding the management and discipline of sports. On the basis of these provisions, the Constitutional Court rejects the applications of the sports actors with the allegations of infringement of rights against the decisions given by the sports arbitration committees, which they deem to be unacceptable. In this paper, the legal statute of sports arbitration committees, whether their decisions are subject to the exception within the context of Article 59 of the Constitution in terms of the applicability of the individual applications and the issues of non-compliance with the Law Numbered 6216 will be discussed.
Anayasa’nın 148’inci maddesinde kişilerin temel hak ve hürriyetlerini ihlal edenkamu gücü müdahalelerine karşı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapabilecekleri düzenlemektedir. Öte yandan Anayasa’da kamu gücü kavramına bir istisna getirilmemesine rağmen 6216 sayılı Kanun’un 45’inci maddesi Anayasa’nın yargı denetiminindışında bıraktığı işlemlere karşı bireysel başvuru yolunu kapatmıştır. Anayasa’nın yargıdenetimi dışında bıraktığı işlemlerden bir tanesi de 59’uncu maddede hükme bağlananspor alanındaki tahkim kurullarının sporun yönetimine ve disiplinine ilişkin almış olduğu kararlardır. Anayasa Mahkemesi bu hükümleri kıstas alarak spor aktörlerinin sportahkim kurulları tarafından verilen kararlar aleyhine hak ihlali iddiasıyla yaptığı başvurularıkonu bakımından kabul edilemez bularak reddetmektedir. Bu çalışmada spor tahkimkurullarının hukuki niteliği, verdikleri kararların bireysel başvuruya konu edilebilirlik bakımından Anayasa’nın 59’uncu maddesi bağlamındaki istisna içerisine girip girmediği ve6216 sayılı Kanun’un Anayasa’ya aykırılığı hususları ele alınacaktır.