EFFECTS OF CREATIVE DRAMA IN GEOMETRY TEACHING


ERSOY E.

Turkish Studies (Elektronik), vol.9, no.5, pp.929-942, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 5
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.929-942
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to determine the applicability of the method of creative drama in geometry teaching. In the study, creative drama practices were carried out which are aimed at two acquisitions pertaining to elementary education 7th grade mathematics subject geometry learning field congruence and similarity sub-learning field. Case study approach was used in the study. In this study, students’s view regarding the use of creative drama method in mathematics subject were examined deeply and at full length. The applications were carried out on 42 students attending İlkadım Gazi Secondary in Samsun in the second period in the academic year of 2012-2013. Within the scope of implementation, 21 students treated the subject via creative drama practices, while the other 21 completed the process via traditional method. “Creative Drama Workshop Plan: Concomitant-Similarity Workshop Plan”, prepared by the researcher in the class where the creative drama practices were conducted was implemented. In the study, an assessment form composed of 3 openended questions and “Student Interview Form aiming at Learning mathematics via Creative Drama”, developed by the researcher. In the end of the study, it was apparent that the students in the creative drama group were able to explain the relationship between the identical and similar polygons, to tell whether the polygons are identical or similar by comparing them and to form similar polygons akin to a polygon The creative drama method implemented was effective on the students
Çalışmanın amacı, geometri öğretiminde yaratıcı drama yönteminin uygulanabilirliğini belirlemektir. Çalışmada, ilköğretim 7.sınıf matematik dersi geometri öğrenme alanı eşlik ve benzerlik alt öğrenme alanına ait iki kazanıma yönelik yaratıcı drama uygulamaları yapılmıştır. Çalışmada özel durum yaklaşımı (case study) kullanılmıştır. Bu çalışmada, öğrencilerin matematik dersinde yaratıcı drama yönteminin kullanılmasına ilişkin görüşleri derinlemesine ve ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Uygulamalar, 2012-2013 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde Samsun İli İlkadım Gazi Ortaokulunda öğrenim gören 42 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Uygulama kapsamında 21 öğrenci yaratıcı drama uygulamaları ile konuyu işlerken, diğer 21 öğrenci ise geleneksel yöntem ile süreci tamamlamışlardır. Yaratıcı drama uygulamalarının yapıldığı sınıfta araştırmacı tarafından hazırlanan "Yaratıcı uygulanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen 3 adet açık uçlu sorudan oluşan bir değerlendirme formu ve "Yaratıcı Drama ile Matematik Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşme Formu" kullanılmıştır. Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Görüşler ise nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmış ve değerlendirilmiştir