THE LEGAL LIMITS OF THE EVALUATION EVIDENCES IN ADMINISTRATIVE PROCEEEDING


KARAKUŞ IŞIK Z.

Legal Hukuk Dergisi, vol.16, no.191, pp.5192-5217, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 16 Issue: 191
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Legal Hukuk Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.5192-5217
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

No court can refuse to try a case within its jurisdiction. Everyoneeither as plaintiff or defendant- has right to litigation and right to a fair trial in tribunals within legitimate means and procedures. Within this context, the witness should be heard for supporting the allegations and defenses regarding disputed subject and also the hearing should be held for making comprehensibility of the dispute more powerful. Another way of balancing the privileges that administration have in administrative disputes is procedural rules which enables the parties express their opinions without any necessitiy of strict requirements of procedural law. Although there are so many differences among procedural rules which are shaped in accordance with character of disputes, the similarites shall be seen in application of basic procedural institutions. Hence, benefiting of case-law background and procedural rules of the other branches of law helps administrative trial procedure in completing its evolution. Evalution of evidences without any constraint and being capable of using all sort of proofs just for revealing the gospel truths are primarily core elements of right to a fair trial under the Constitution and European Convention on Human Rights. In the study, the significance of proof and evidence concepts is mainly examined. Then, the issue of now charecteristic features of administrative trial procedure law influenced the evaluation of evidences is considered.
Hiçbir mahkeme görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan çekinemez. Yargı mercileri önünde davalı ve davacı olarak herkes meşru vasıta ve yollarla iddiada bulunma, kendini savunma ve adil yargılanma hakkına sahiptir. Bu kapsamda, uyuşmazlık konusu ile ilgili iddia ve savunmaları desteklemek için tanık deliline başvurulması ve uyuşmazlığın daha iyi anlaşılabilmesi için duruşma yapılması gerekir. İdari uyuşmazlıklarda idarenin sahip olduğu ayrıcalıkları dengelemenin bir yolu da tarafların sıkı şekil şartlarına bağlı olmadan kendilerini ifade etmelerine imkan veren usul kurallarının bulunmasıdır. Uyuşmazlıkların niteliklerine göre şekillenen usul kuralları arasında farklılıklar olsa da temel usul müesseselerinin uygulanmasında benzerlikler bulunduğundan idari yargılama usulünün diğer hukuk dallarının içtihat birikiminden ve usul kurallarından faydalanması gelişimini tamamlamasına yardımcı olur.Yargılama sırasında maddi gerçekliğin ortaya çıkması için delillerin serbestçe değerlendirilmesi ve her türlü ispat araçlarının kullanılması herşeyden önce Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan adil yargılanma hakkının unsurlarından birisidir. Çalışmamızda öncelikle ispat ve delilin öneminden bahsedilerek, sonrasında idari yargılama usulünün kendine has özelliklerinin delillerin değerlendirilmesini nasıl etkilediğine yer verilecektir.