Preschool Teachers’ Identification of Problem Behavior in Children and Intervention Strategies


Creative Commons License

KILIÇ M., KALKAN S., AVCI C.

Yaşadıkça Eğitim Dergisi, vol.35, no.1, pp.38-52, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33308/26674874.2021351239
  • Journal Name: Yaşadıkça Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.38-52
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to examine early childhood teachers' ability to identify problem behaviors in children and their preferred strategies for intervention in problem behaviors. The research is designed as a case study. The purposeful random sampling method was used in determining the participants of the study. Participants of the study were 15 early childhood teachers. The data were collected by semi-structured interview technique. In the analysis of the data, content analysis method was used. Findings showed that early childhood teachers had difficulties in determining problem behaviors. Besides this, it had been observed that the strategies which teachers preferred to intervene problem behaviors of children had weak effects. The findings were discussed in the context of teacher training and in-service training. Within this context, it would be beneficial to provide in-service training support to early childhood teachers on problem behaviors and problem behavior intervention strategies in early years.
Bu çalışma, okul öncesi öğretmenlerinin çocuklarda görülen problem davranışları belirleyebilme durumlarını ve problem davranışlara müdahalede tercih ettikleri stratejileri incelemeyi amaçlayan nitel bir araştırmadır. Araştırmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarının belirlenmesinde amaçlı rastgele örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Çalışmanın katılımcıları 15 okul öncesi öğretmenidir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış Öğretmen Görüşme Formu kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgular, okul öncesi öğretmenlerinin problem davranışları belirlemede zorluk yaşadıklarını göstermektedir. Bunun yanı sıra öğretmenlerin çocukların problem davranışlarına müdahalede tercih ettikleri stratejilerin etkisi zayıf stratejiler olduğu görülmüştür. Bulgular, öğretmen eğitimi ve hizmet içi eğitim bağlamında tartışılmıştır. Bu bağlamda okul öncesi öğretmenlerine okul öncesi dönemdeki problem davranışlar ve problem davranışlara müdahale stratejileri ile ilgili hizmet içi eğitim desteği verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.