NEW PERSPECTION ON EDUCATION AND ALTERNATIVE THOUGTS


ULUDAĞ Z., YILMAZ A.

Milli Eğitim, vol.48, no.223, pp.341-359, 2019 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 48 Issue: 223
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Milli Eğitim
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.341-359
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The issues of education and the fundamentals of education contain controversial issues on which a total consensus is difficult. The history of educational thought clearly reveals this expression. The debates on education that emerged in the last century give a clear example of this. The subject of this study is focused on these debates that emerged in the last century. In particular, in order to make the arguments put forward in the study more comprehensible, educational currents such as critical education science, anti-pedagogy, and educational neoconservatism movement were chosen to be examined under separate titles. Of course, there are other educational theories and movements that have intertwined views or subtle differences. In addition to these sub-headings, these currents are also mentioned. Based on these trends, it is tried to put forward how the current educational thinking is directed. In this way, while trying to make the current situation of Turkish Educational Thought in practice understandable, the study was terminated with some suggestions for our National Education System
Eğitim ve eğitimin temelleri konuları, üzerinde topyekûn bir uzlaşmanın zorolduğu tartışmalı hususları barındırmaktadır. Eğitim düşüncesinin tarihi bu ifadeyi açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. Eğitime ilişkin son yüzyılda ortaya çıkan tartışmalar da bunun açık örneğini vermektedir. Bu çalışmanın konusudaha çok son yüzyılda ortaya çıkan bu tartışmalara odaklıdır. Bilhassa çalışmadaileri sürülen savların daha anlaşılır hale gelebilmesi için, eleştirel eğitim bilimi,anti-pedagoji, eğitime cesaret (neokonservatizm) hareketi gibi eğitim akımlarıayrı başlıklar halinde incelenmek üzere seçilmiştir. Elbette bunlar dışında, birbiriyle iç içe geçmiş görüşlere veya ince ayrılıklara sahip olan başka eğitim kuramve hareketleri de söz konusudur. Yer yer alt başlıklar dışındaki bu akımlara dadeğinilmektedir. Bu akımlardan hareketle günümüz eğitim düşüncesine nasılyön verildiği ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu yolla, günümüz Türk Eğitim Düşüncesinin pratikteki durumunu anlaşılır hale getirmeye çalışmak amaçlanırkenMilli Eğitim Sistemimiz için birtakım önerilerle çalışma sonlandırılmıştır.