Pulp Sensibility Tests in Primary and Immature Permanent Teeth


Creative Commons License

TÜREDİ İ., ÇİMEN M., ULUSOY YAMAK A. T.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.24, no.3, pp.222-229, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

ABS TRACT An accurate diagnosis in dentistry the basis of successful treatment. In the accurate diagnosis of pulp diseases, a detailed patient history, complete clinical and radiographic examinations and special diagnostic tests are used. Pulp tests are frequently used clinical tests to evaluate pulp health, especially in cases of deep caries or traumatic dental injuries affecting pulp vitality. Pulp tests such as hot, cold or electric pulp tests evaluating pulp nerve status with thermal or mechanical stimuli are called pulp sensitivity tests. Although these tests are subjective tests, because they are easy to apply and cost effective tests are still the most common used method in clinical dentistry. When the effectiveness of these tests are considered to primary and young permanent teeth that carry high importance in evaluating mature permanent teeth, factors affecting the nerve structure, such as the incomplete root development in young permanent teeth and physiological root resorption in the primary teeth, may differ in response to mature permanent teeth in responses to these teeth. That’s why when the age group are taken into consideration in which dental trauma is most observed, the reaction of primary teeth to these tests bring a high possibility of confusion for clinicians because of the fast progress of caries and still growing up young permanent teeth. In this review, it was aimed to provide information to the clinicians about the applications and effectiveness of pulp sensitivity tests in primary and young permanent teeth.
ÖZET Diş hekimliğinde doğru bir teşhis başarılı bir tedavinin temelini oluşturmaktadır. Pulpa hastalıklarınındoğru bir şekilde teşhisi ise ayrıntılı bir hasta öyküsü, eksiksiz klinik ve radyografik incelemelerve özel tanı testleri ile yapılmaktadır. Pulpa testleri, özellikle pulpanın canlılığınıtehlikeye sokan derin çürük lezyonları veya travmatik diş yaralanmaları gibi durumlarda, pulpasağlık durumunu değerlendirmek amacıyla sıklıkla başvurulan klinik testlerdir. Termal veya mekanikuyaranlar ile pulpanın sinirsel durumunu değerlendiren sıcak, soğuk ya da elektrikli pulpatesti gibi testler ise pulpa hassasiyet testleri olarak adlandırılmaktadır. Bu testler subjektif testlerolmalarına rağmen, kolay uygulanabilen ve maliyeti düşük testler olduklarından hâlâ diş hekimliğikliniklerinde en yaygın kullanılan yöntemlerdir. Olgun daimi dişlerin değerlendirilmesinde büyüköneme sahip bu testlerin süt ve genç daimi dişlerdeki etkinliği değerlendirildiğinde ise genç daimidişlerde kök gelişiminin henüz tamamlanmamış olması ve süt dişlerinde fizyolojik kök rezorpsiyonununbaşlaması gibi sinirsel yapıyı etkileyen faktörlerin bu dişlerden alınan yanıtlarda olgun daimidişlere göre farklılıklar olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle, dental travmanın en çok gözlendiğiyaş grubu dikkate alındığında, yeni sürmekte olan genç daimi dişlerin ve hızla ilerleyen çürüklernedeni ile süt dişlerinin bu testlere verdiği yanıtların klinisyenleri yanıltma ihtimali oldukçayüksektir. Bu çalışmada, klinisyenlere süt ve genç daimi dişlerde pulpa hassasiyet testlerinin uygulamalarıve etkinlikleri hakkında bilgi sağlanması amaçlanmıştır.