CHANGING OF PANHELLENIC SANCTURAIES; FESTIVALS, BATHS, ATHLETICS AND SMINTHEION SAMPLES


Creative Commons License

KAPLAN D.

Anadolu, vol.0, no.47, pp.137-173, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 47
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.36891/anatolia.879106
  • Journal Name: Anadolu
  • Journal Indexes: International Bibliography of Social Sciences, Periodicals Index Online, L'Année philologique, Art Source, Index Islamicus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.137-173
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Panhellenic sanctuaries are religious centers where sacrifices are cut, offerings are offered and traditional religious ceremonies are carry out. In terms of planning and settlement, they are essentially surrounded by temenos where altar and monumental temple are located in center. These saancturaries eventually turn into festival sites visited by large masses of people. In this context, the presence of four great panhellenic sanctuaries in Greece, famous for their festivals and sports organizations, is an indication of a rooted tradition. With the Romanization, not only these four great sanctuaries, but also many holy festivals and Olympic sports organizations are held in competition with them. In this period, Smintheion has been re-planned and the agonists made by sportsmen from far wider regiones are considered equivalent to Pythia games in Delphi. In terms of content, inspired by four major panhellen festivals such as Olympia, Nemea, Delphi and Isthmia, Smintheia Pauleia Games is another reflection of the radical change in the sanctuary. Especially in line with necessary needsnew building types have emerged such as italic baths. So Smintheionis the best example of the use of Rome’s political and cultural power for cultural unity and propaganda in the Hellenic sanctuaries.
Panhellenik kutsal alanlar kurbanların kesildiği, adakların sunulduğu ve geleneksel dinsel törenlerin gerçekleştirildiği dini merkezlerdir. Planlama ve yerleşim açısından özünde altar ve anıtsal tapınağın yer aldığı temenosla çevrili alanlardır. Bu kutsal alanlar zamanla büyük halk kitlelerinin ziyaret ettiği ve katıldığı festival alanlarına dönüşürler. Bu bağlamda festivalleri ve spor organizasyonları ile ünlü dört büyük panhellenik kutsal alanın Yunanistan’da yer alması köklü bir geleneğin göstergesidir. Roma hâkimiyeti ile birlikte sadece bu dört büyük kutsal alan değil, bunlarla yarışır şekilde çok sayıda kutsal alanda festivaller ve olimpik spor organizasyonları yapılır. Smintheion’da ise kutsal alan yeniden planlanmış ve çok daha uzak bölgelerden gelen sporcularla yapılan agonlar Delphi’deki Pythia oyunlarına eş değer sayılmıştır. İçerik olarak da yine Olympia, Nemea, Delphi ve Isthmia gibi dört büyük panhellen festivalinden esinlenen Smintheia Pauleia oyunları kutsal alandaki köklü değişimin bir başka yansımasıdır. Özellikle ihtiyaçlar doğrultusunda inşa edilen italik hamamlar gibi yeni yapı türleri de ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Smintheion, Roma’nın politik ve kültürel gücünü Hellen kutsal alanlarında kültürel birlik ve propaganda amacıyla kullanışına en güzel örnektir.