Suggestions for Determining Utmost Care in Liability for Keeping Animals in the Light of Recent Developments


ATİLLA K.

Terazi Hukuk Dergisi, no.195, pp.131-142, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Terazi Hukuk Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.131-142
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The damages caused by dangerous animal species such as Pitbull Terrier and Dogo Argentino are causing serious societal concerns. The provisions regulating the recovery of damages caused by animals in the Turkish Code of Obligations and the Animal Protection Act should be reviewed in light of these rightful concerns. In this paper, mitigating or eliminating the exoneration opportunity of animal owners or keepers is proposed to ensure rapid and just compensation of the suffering party by the courts for the damages caused by dangerous animal species. In specific cases, the legislator stipulated administrative fine sanctions for the actions of animal keepers or owners. If such actions cause someone to suffer damage, then the exoneration opportunity of the animal keeper or owner should be mitigated or eliminated. This interpretation of the law should not be applied to the damages caused by all animal species. Contrarily, we argue that this interpretation may be applied only to animals that can be classified as dangerous. Such animals are Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Staffordshire Terrier and American Bully, which have been given as examples in the Animal Protection Act, and tropical animals such as lions, snakes, and tigers.
Pitbull Terrier, Dogo Argentino gibi tehlikeli cins hayvanların sebep olduğu zararlar günümüzde toplumda ciddi endişe uyandırmakta olup Türk Borçlar Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu’nun hayvanların sebep olduğu zararların tazmini- ni düzenleyen ilgili hükümlerinin bu güncel endişeler ışığında incelenmesi gerekmektedir. Bu makalede tehlikeli cinsteki hayvanların sebep olduğu zararlarda, zarar görenin zararını tazmininin mahkemelerce hızlı ve adil bir şekilde sağlana- bilmesi için, hayvan bulunduran veya sahiplerinin bazı durumlarda sorumluluktan kurtuluş imkanının oldukça azaltılması veya ortadan kaldırılması savunulmaktadır. Kanun koyucu hayvan bulunduran veya sahiplerinin eylemlerini bazı hallerde idari para yaptırımı bağlamıştır. İşte bu eylemler aynı zamanda bir kişinin zarar görmesine sebebiyet verirse hayvan bulunduran veya sahibinin sorumluluktan kurtuluş imkanının oldukça düşük olması veya ortadan kalkmasını önermekte- yiz. Bu yorum her tür hayvanın sebep olduğu zararlarda uygulanmamalıdır. Tam aksine önerdiğimiz bu yorumun yalnızca tehlikeli olarak değerlendirilebilecek hayvanlar için yapılabileceğini tartışmaktayız. Bunlara örnek olarak ise Hayvanları Koruma Kanunu’nda örnek verilen Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, American Staffords- hire Terrier ve American Bully cinsi köpekler ile aslan, yılan, kaplan gibi tropikal hayvanlar verilebilir.