Ladik Gölü (Türkiye)’ndeki Tahta Balığı, Blicca bjoerkna (L., 1758)’nın Yaşı, Büyümesi ve Üreme Dönemi


YILMAZ S., YAZICIOĞLU O., YAZICI R., POLAT N.

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, vol.1, no.1, pp.9-18, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The white bream, Blicca bjoerkna (L., 1758) specimens (n=434) were collected from Lake Ladik between November 2009 and October 2010 in order to determine the age, growth, and reproductive season. Fork lengths and weights of these samples varied between 11.5-24.3 cm and 22.80-259.00 g, respectively. Age estimates obtained from scales and vertebrae were compared to determine the most reliable bony structure for ageing. The precision analyses indicated that scales were the most appropriate hard structures for determining the age of white bream. Ages of all the specimens ranged from I to VI years and age group III was dominant. The parameters of the von Bertalanffy growth equations were calculated as L∞ = 32.85 cm, W∞ = 707.76 g, k = 0.11 year-1 and t0 = -2.64 year, and the growth performance index (Φ') value was computed as 2.074 for combined sexes. Fork length-weight relationship was found to be W = 0.0066 FL3.317. The mean condition factor was the highest in August and the lowest in October. The gonadosomatic index values showed that the reproduction occurred between May and June
Tahta Balığı, Blicca bjoerkna (L., 1758) örnekleri (n=434) yaş, büyüme ve üreme dönemini belirlemek amacıyla Kasım 2009-Ekim 2010 tarihleri arasında Ladik Gölü'nden yakalanmıştır. Çatal boy ve ağırlık dağılımları sırasıyla 11,5-24,3 cm ve 22,80-259,00 g arasında değişmiştir. Pul ve omurdan elde edilen yaşlar en güvenilir kemiksi yapının tespit edilmesi amacıyla karşılaştırılmıştır. Uyum analizleri Tahta Balığı'nın yaşının belirlenmesi için en uygun yapının pul olduğunu göstermiştir. Örneklerin yaşları I-VI arasında dağılım göstermiş ve III yaş grubu baskın yıl sınıfını oluşturmuştur. Populasyon genelinde von Bertalanffy büyüme denklemi parametreleri L? = 32,85 cm, W? = 707,76 g, k = 0,11 yıl-1 ve t0 = -2,64 yıl ve büyüme performans indeks değeri (?') 2,074 olarak hesaplanmıştır. Çatal boy-ağırlık ilişkisi W = 0,0066 ÇB3,317 şeklinde elde edilmiştir. En yüksek ve en düşük ortalama kondisyon faktörü değerleri sırasıyla Ağustos ve Ekim aylarında elde edilmiştir. Gonadosomatik indeks değerleri üreme faaliyetinin Mayıs-Haziran aylarında gerçekleştiğini göstermiştir