Effects of Pruning and Topping on Yield and Fruit Characteristics of Fruit Setting on Stem in Bitter Melon (Momordica charantia L.)


ŞAVŞATLI Y., ÇATAL M. İ., SEYİS F., AKBULUT M., AY S.

Alatarım, vol.17, no.1, pp.1-8, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Alatarım
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-8
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

This research was carried out to determine the effects of pruning (control, 0 branch, 2 branches and 4 branches) and topping practices (control and topping) which were applied as growing techniques in bitter melon plant on the traits of the fruits setting on the stem in Rize/Pazar conditions in 2014-2015. In this context, the distribution of fruits on the stem, numbers of fruits, fruit length, fruit yield were determined and, the ratio of the fruit yield on the stem to the total fruit yield per plant was calculated. According to the results, the topping and pruning practices and the interactions between them generally changed depending on the years on the fruit traits setting on the stem. In 2014, the effect of topping on the fruit length on the stem was significant (P<0.05); the effect of the number of branches leaved by pruning on the number of fruits was significant (P<0.01) and the effect on fruit yield was significant (P<0.05). On the other hand, when the 2015 year data were analyzed, it was determined that topping x pruning interaction affected significantly fruit length (P<0.01) and fruit yield (P<0.05).
Bu araştırma, kudretnarı bitkisinde yetiştirme tekniği olarak uygulanan budama (kontrol, 0 dal, 2 dal ve 4 dalbırakma) ve tepe alma (kontrol ve tepe alma) uygulamalarının, bitkinin gövdesi üzerinde tutan meyvelerinözellikleri üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla Rize/Pazar koşullarında 2014-2015 yıllarındayürütülmüştür. Bu kapsamda, gövde üzerindeki meyvelerin dağılımı, ortalama meyve sayısı, ortalama meyveuzunluğu, ortalama meyve verimi belirlenmiş ve gövdedeki meyve veriminin bitkide toplam meyve verimine oranı hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre, tepe alma ve budama uygulamaları ile buuygulamalar arasındaki interaksiyonun, gövde üzerindeki meyve özellikleri üzerine etkilerinin genel olarakyıllara göre değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. İncelenen özellikler içinde, 2014 yılında, tepe almanın sadeceortalama meyve uzunluğu üzerine etkisi önemli (P<0.05) bulunurken; budama ile bırakılan dal sayısınınmeyve sayısı üzerine etkisi (P<0.01) ve meyve verimi üzerine etkisi önemli (P<0.05) çıkmıştır. Buna karşılık,2015 yılı verileri incelendiğinde, tepe alma x budama interaksiyonunun ortalama meyve uzunluğu (P<0.05) ve meyve verimine etkisinin önemli (P<0.01) olduğu tespit edilmiştir.