Primary and Pre-school Teachers’ Opinions about Home Visits


KAR E. B., MERCAN UZUN E., YAZICI D. N.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.31, no.2, pp.589-612, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.589-612
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the opinion of classroom and pre-school teachers about the home visits, which are one of the techniques to understand the students and their environment, were identified. Here, among the qualitative research methods, the semi-structured interview method was employed. The interviews were made with 10 primary school teachers and 7 preschool teachers during the study. The results revealed that the home visits have a positive effect in terms of understanding the student. The teachers stated that, even for a little while, they had an opportunity to observe the parents’ attitudes towards each other or their children. By obtaining information about students’ home environment during these visits, the teacher thought that they had detailed information about the socio-economic conditions of students. It was determined that personally observing the conditions of student in terms of the information provided by student information forms is more effective in understanding the conditions, in which the child lives. It was found that such visits make it easier to understand and solve the student’s mental and social problems, to understand their needs and (if any) the issues they can’t tell.
Bu çalışmada sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin öğrenciyi ve çevresinitanımaya yönelik tekniklerden bir tanesi olan ev ziyaretleri hakkındaki görüşleribelirlenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim desen ve yarıyapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmada on sınıf öğretmeni ile yediokul öncesi öğretmeni ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda evziyaretlerinin öğrenciyi tanıma açısından olumlu bir etki meydana getirdiği ortayaçıkmıştır. Öğretmenler ev ziyaretleri ile öğrencinin yaşadığı ev ortamı hakkında bilgisahibi olarak sosyo-ekonomik durumu hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibiolduklarını düşünmektedirler. Zaman zaman öğrenci bilgi formları ile sağlananbilgilerle birebir karşılaşmanın çocuğun içinde yaşadığı koşulları anlama konusundadaha etkili olduğu belirlenmiştir. Bu ziyaretlerin öğrencinin yaşadığı ruhsal vesosyal sorunları, ihtiyaçlarını, varsa çocuğun anlatamadığı durumları anlamayı veçözmeye yardımcı olmayı kolaylaştırdığı belirlenmiştir.