COMPULSORY VACCINATION FOR CHILDREN IN THE CONTEXT OF CONFLICT AND BALANCING OF RIGHTS (A Review Under The European Convention on Human Rights)


ÖZÇELİK F. K.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.10, no.2, pp.47-77, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In any matter that concerns children, the decision makers are primarily theirfamilies. Therefore, nobody can decide on their children for the consent of the families.There are exceptions to this general rule, which legal systems explain in relation tocustody. For example, states may make decisions differently from families to protectpublic health or the rights freedoms of others. An example of this is the vaccination ofchildren’s families who do not accept the compulsory vaccination policy. In such a case,the claims of the child or family arise against the social interest. It is important how toachieve balance when individual rights and freedoms conflict with social interests, In ourstudy, the conflict of rights caused by compulsory vaccination against children andmethod of balancing this conflict will be discussed.
Çocukları ilgilendiren herhangi bir konuda, karar veren kimseler öncelikle onların aileleridir. Dolayısıyla ailelerin rızası hilafına çocukları üzerinde başka kimseler tasarrufta bulunamaz. Hukuk sistemlerinin velayete bağlı olarak açıkladığı bu genel kuralın istisnalarının bulunduğu durumlar söz konusudur. Örneğin, kamu sağlığının ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, devletler ailelerden kendi çocukları üzerinde aksi yönde tasarrufta bulunmalarını isteyebilirler. Zorunlu aşı politikasını kabul etmeyen ailelerin çocuklarına aşı yapılması bunun örneğidir. Bu gibi durumda toplumsal menfaat karşısında çocuğun veya ailesinin hak talepleri doğar. Bireysel hak ve özgürlüklerin toplumsal menfaatlerle çatıştığı bu durumda, dengelemenin nasıl sağlanacağı önemlidir. Çalışmamızda da, çocuklara yönelik zorunlu aşının doğurduğu hakların çatışması ve bu çatışmanın dengelenme yöntemi ele alınacaktır.