Assignment of Undercover Investigator


ÇELİK Ö.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.18, no.214, pp.723-775, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The undercover investigator is a public officer who is obliged to infiltrate the organization and collect evidence in the event that there are strong reasons for suspicion based on concrete evidence that certain crimes have been committed within the framework of the organization’s activities and if no other evidence can be obtained. This measure, which is a protection measure, was regulated for the first time in our law with the abolished Law No. 422 on Fight Against Interest-Purpose Criminal Organizations, and then took place in the Criminal Procedure Law No. 5271. It is observed that strict conditions are regulated in the law in order to apply for the measure. It should also be stated that this measure can be used not for every crime, but for one of the limited number of catalog crimes specified in the law. Deciding on the measure without meeting these conditions and obtaining evidence in this context will be illegal. In addition, the legislator stated that the undercover investigator was prohibited from committing a crime and has ruled that the organization is not responsible for the crimes it has committed. In this study, we will talk about the concept and purpose of assigning undercover investigators, the conditions of assigning undercover investigators, the protection of the undercover investigator, the inability of the undercover investigator to commit a crime, and finally the relationship between the undercover investigator with similar concepts.
Gizli soruşturmacı, daha ziyade örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçların işlendiği yönünde somut delillere dayalı kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka türlü delil elde edilememesi hâlinde örgüt içine sızarak delil toplamakla yükümlü kamu görevlisidir. Koruma tedbiri niteliğindeki bu tedbir hukukumuzda ilk defa mülga 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu ile düzenlenmiş, ardından da 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer almıştır. Tedbire başvurabilmek için kanunda sıkı şartların düzenlendiği görülmektedir. Yine bu tedbire her suç açısından değil, kanunda sınırlı sayıda belirtilen katalog suçlardan biri hakkında yapılan soruşturma kapsamında başvurulabileceğini ifade etmek gerekir. Bu koşullar sağlanmadan tedbire karar verilmesi ve bu kapsamda delil elde edilmesi hukuka aykırılık teşkil edecektir. Ayrıca kanun koyucu, gizli soruşturmacının suç işlemesinin yasak olduğunu belirtmiş ve örgütün işlediği suçlardan da sorumlu olmadığını hüküm altına almıştır. Biz bu çalışmamızda sırasıyla gizli soruşturmacı görevlendirilmesi kavramı ve amacından, gizli soruşturmacı görevlendirilmesinin şartlarından, gizli soruşturmacının korunmasından, gizli soruşturmacının suç işleyememe sorunundan ve son olarak gizli soruşturmacının benzer nitelikteki kavramlarla arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz.