Personality Traits and Self-Concept in Children Who Are Experiencing Adjustment Difficulties to Divorce


EROĞLU Y., TOPKAYA N.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.9, no.52, pp.181-208, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 52
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.181-208
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

The purpose of this study is to investigate the relationships between divorceadjustment, self-concept, and personality traits. In line with this purpose, the participantswere selected using convenience sampling and consisted of 147 elementary and middleschool students. They completed questionnaires related to divorce adjustment, self-concept,and personality traits. Data analysed with Pearson correlation and multiple regressionanalysis. Study results showed that students with high divorce adjustment are more likely tohave high self-concept and rate themselves as impatient, good tempered and non-anxious.School counselors may help students from divorced families to reduce difficulties in adaptingto divorce by helping them to develop positive self-concept in guidance and psychologicalcounseling activities for elementary and middle school students who are experiencingadjustment difficulties in divorce.
Bu araştırmanın amacı boşanma ile ilgili uyum güçlüğü çeken çocuklarda boşanmaya uyum, benlik kavramı ve kişilik özelikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda uygun örnekleme yoluyla seçilen anne ve babası boşanmış 147 ilkokul ve ortaokul öğrencisi araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuş ve öğrenciler boşanmaya uyum, benlik saygısı ve kişilik özelikleriyle ilgili ölçme araçlarını cevaplamıştır. Verilerin analizinde Pearsonkorelasyon ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda boşanmaya uyumu yüksek olan öğrencilerin benlik kavramı yüksek bireyler oldukları ve kendilerini endişeli olmayan, sabırsız ve iyi huylu kişilik özeliklerine sahip bireyler olarak değerlendirdikleri bulunmuştur. Okul psikolojik danışmanları boşanmaya uyum güçlüğü çeken ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirecekleri rehberlik ve psikolojik danışmanlık etkinliklerinde öğrencilerin olumlu bir benlik kavramı geliştirmelerine yardımcı olacak etkinlikler gerçekleştirerek öğrencilerin boşanmaya uyum güçlüklerini azaltmalarına yardımcı olabilir.