Using Cartoons in Teaching Foreign Languages to Children: The Example of a Cartoon Named Zou


YAĞLI A.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.33-53, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.33-53
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

With the development of technology, cartoons have begun to be used in many areas of life, and with their effective power of visuality, they have become an indispensable part of society. Cartoons, which attract the attention of educators with their entertaining as well as educational aspects, have taken their place among the educational materials in a short time. They are also used in foreign language teaching because they are cheap and effective materials among audiovisual materials. Thanks to the visual perception provided by cartoons, children can learn many words that they do not know in the target language more easily. Cartoons not only show children a rich language use, but also convey social and cultural gains. The cartoon named Zou is suitable as an educational material for both foreign language teachers and children who have been learning foreign languages. Zou is a five or six year old zebra living in human form (Anthropomorphism) with his family and friends. It is a cartoon that has been translated into Turkish and the episodes last about ten minutes. It has still been loved and watched on televisions in many countries around the world. In this study, the mentioned cartoon series were evaluated by using the document analysis method, which is included in the qualitative research method. This study was based on the data obtained as a result of data collection process. An interpretative process was followed in the cartoons selected with a holistic perspective. In the study, it was emphasized that cartoons should also be used as an educational material in foreign language teaching, and some remarks were provided by analyzing the related studies. In addition, it has been shown how cartoons contribute to listening, comprehension and speaking skills in foreign language teaching and how these skills can be developed through the popular cartoon Zou.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çizgi filmler hayatın birçok alanına nüfuz etmiş, görselliğin etkili gücüyle, toplumun vazgeçilmez bir parçası olmuşlardır. Eğitici olmasının yanı sıra eğlendirici oluşuyla da eğitimcilerin dikkatini çeken çizgi filmler kısa sürede eğitim materyalleri arasındaki yerini almıştır. Materyal olarak hem ulaşılması kolay hem de otantik olmasından dolayı yabancı dil öğretiminde de kullanılmaktadır. Çizgi filmlerdeki görselliğin sayesinde çocuklar, dildeki zor kavramları, bilinmeyen birçok sözcüğü daha kolay öğrenebilmektedir. Çizgi filmler çocuklara zengin bir dil kullanımı sağlamasının yanı sıra sosyal ve kültürel kazanımlar da aktarmaktadır. Zou adlı çizgi film hem yabancı dil öğretmenleri hem de yabancı dil öğrenen çocuklar için eğitsel bir materyal olarak kullanıma uygundur. Zou, insan biçiminde (Antropomorfizm) ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte yaşayan beş altı yaşlarında bir zebradır. Bölümleri yaklaşık on dakika süren Türkçeye de çevrilmiş, dünyada birçok ülke televizyonunda halen sevilerek seyredilen bir çizgi filmdir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi içerisinde yer alan doküman analizi yönteminden faydalanılarak söz konusu çizgi film serileri değerlendirilmiş, elde edilen bilgiler sonucu ortaya çıkan verilerin çözümlemesiyle bu çalışma oluşturulmuştur. Bütüncül bir bakış açısı esas alınarak seçilen çizgi filmlerde yorumlayıcı bir süreç izlenmiştir. Araştırmada söz konusu eserin eğitsel bir materyal olarak yabancı dil öğretiminde de kullanılması gerektiği üzerinde durulmuş, ilgili çalışmalar analiz edilerek bazı tespitlerde bulunulmuştur. Bununla birlikte yabancı dil öğretiminde çizgi filmlerin dinleme, anlama ve konuşma becerilerine nasıl katkı sağladığı gösterilmiş ve sevilen çizgi film Zou ile bu becerilerin nasıl geliştirilebileceği incelenmiştir.