AN INVESTIGATION ON THE INTERPICTURALITY PROCESS AND THE NEW EXPRESSIONIST ATTITUDE IN CECILY BROWN’S WORKS


Özdemir M., Eryılmaz E. B.

Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.0, no.27, pp.329-355, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 27
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Sanat ve Tasarım Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.329-355
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The content of the article titled An Investigation On The Interpicturality Process And The New Expressionist Attitude In Cecily Brown’s Works has been prepared in line with the basic concepts that make up the subject.This article includes research on the use of the concept and methods of interpicturality derived by Lilian Louvel in the works of New Expressionist artist Cecily Brown. It has been observed that her works, in which he applied interpictural practices with her new Expressionist attitude, applied a unique shopping method in the sketching process. Master artists who lived in different periods; Examples of the production stages of the works inspired by the paintings of Edgar Degas, Max Beckmann and Pieter Bruegel were examined..As a result, the association between sketching practice and “difference and repetition” concepts was analysed with a Deleuzian point of view.
Cecıly Brown’ın Eserlerinde Resimlerarasılık Süreci ve Yeni Dışavurumcu Tavır Üzerine Bir İnceleme isimli makale çalışmasının içeriği, konuyu oluşturan temel kavramlar doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu makalede Lilian Louvel tarafından türetilen resimlerarasılık (interpicturality) kavramı ve yöntemlerinin Yeni Dışavurumcu sanatçı Cecily Brown’ın eserlerinde kullanımına dair araştırmaya yer verilmektedir. Brown, Yeni Dışavurumcu tavrıyla resimlerarası uygulamalara başvurduğu eserlerinin eskiz sürecinde kendine has farklı bir alışveriş yöntemi uyguladığı gözlemlenmiştir. Farklı dönemlerde yaşamış olan usta sanatçılar; Edgar Degas, Max Beckmann ve Pieter Bruegel’in resimlerinden ilham alarak oluşturuduğu eserlerinin yapım aşamalarına dair örnekler incelenmiştir. Bunun sonucunda eskiz pratiğinin Deleuzeyen bir bakış açısıyla ‘fark ve tekrar’ kavramları ile olan ilişkisi saptanmıştır.