Conveyance of Decedent’s Estates and Purpart


ŞEN E.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.0, no.33, pp.557-581, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 33
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.557-581
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

To preserve the best of estate goods/ goods of estate in community of heirs, the legislator has accepted co-ownership. Co-ownership requires that heirs make savings on all the rights of the estate. However, in some exceptional cases, strictly applying co-ownership in a community of heirs can put the heirs in a difficult position. This situation especially manifests itself when the heir is financially in bad situation. The duration between opening and sharing the inheritance takes quite long in practice. In this duration, not being able to take advantage of the inheritance goods makes the heirs are even more difficult situation. Therefore, Article 677 of Turkish Code of Obligations enables to convey purpart after the opening of the heritage, but before sharing. Before the opening of the inheritance, the possibility of the potential heir to have the right to the expected inheritance is enacted by Article 678 of Turkish Code of Obligations. Firstly, as it has been enacted in the system of the law, convey of purpart after the opening of the heritage, but before sharing them will be examined aftermath of giving general information about conveyance of purpart. After that, the terms of the transfer contract will be referred and finally the terms and conclusions will be explained. The work will then be concluded with reference to its terms and provisions, after the transfer of heritage prior to the opening of the heritage has been generally described.
Miras ortaklığında tereke mallarını en iyi şekilde korumak için kanun koyucu, elbirliği mülkiyetini kabul etmiştir. Elbirliği mülkiyeti, mirasçıların terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf etmelerini gerektirir. Ancak istisnai bazı durumlarda miras ortaklığında, elbirliği mülkiyetini sıkı bir şekilde uygulamak, mirasçıyı zor duruma sokabilir. Bu durum, özellikle mirasçının maddi açıdan sıkıntıda olması halinde kendini gösterir. Mirasın açılması ile paylaşılması arasındaki süre, uygulamada oldukça uzun sürmektedir. Bu süre zarfında, tereke mallarından yararlanamamak, mirasçıyı daha da zor duruma sokar. Bu sebeple TMK. m. 677, mirasın açılmasından sonra ancak paylaşmadan önce, miras payının devredilmesi imkanını tanımıştır. Mirasın açılmasından önce ise, muhtemel mirasçının, beklenen miras hakkı üzerinde tasarrufta bulunabilme imkanı TMK. m. 678’ de düzenlenmiştir. Öncelikle miras payının devri konusunda genel bilgiler verildikten sonra, kanun sistematiğinde de olduğu gibi önce mirasın açılmasından sonra, paylaşmadan önceki miras payının devri incelenecektir. Burada öncelikle genel bir bilgi verildikten sonra, devir sözleşmesinin şartlarına değinilecek ve son olarak da hüküm ve sonuçları anlatılacaktır. Daha sonra mirasın açılmasından önceki miras hakkının devri genel olarak anlatıldıktan sonra, şartları ve hükümlerine değinilecektir.