On the Employment of the Vlachs in the Reign of Abdülhamid The Second


Creative Commons License

ÜNLÜ M., YADİ A.

History Studies, vol.10, no.10, pp.267-282, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 10
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.9737/hist.2018.702
  • Journal Name: History Studies
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.267-282
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Today, the Vlachs, living in various parts of the Balkans and Eastern Europe and speaking a language related to Latin, are among the oldest inhabitants of the Balkans. The Vlachs were one of the societies encountered by the Ottomans in Balkans and they lived mostly in the geography of Macedonia in the 19th century. The Vlachs were a part of Macedonian Question which was emerged after the Berlin Congress, and the Vlachs were supported by Romania in that period. In this study, some information will be given about the employed Vlachs and the attemps to employment of the them, recognized as a seperate nation in 1905, during the reign of Abdülhamid the Second.
Bugün Balkanlar ve Doğu Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde yaşayan ve Latince ile irtibatlı bir dilkonuşan Ulahlar, Balkanların en eski sakinlerindendir. Osmanlıların Balkanlarda karşılaştığı ilktopluluklardan olan Ulahlar, XIX. yüzyıl sonlarında büyük oranda Makedonya coğrafyasındayaşamaktaydılar. Berlin Kongresi’nden sonra ortaya çıkan Makedonya Sorununun bir parçasıolmuşlar ve bu süreçte Romanya tarafından desteklenmişlerdir. Bu çalışmada 1905 yılında OsmanlıDevleti tarafından ayrı bir millet olarak tanınan Ulahların II. Abdülhamid döneminde istihdamlarınayönelik girişimler ve istihdam edilen Ulahlar hakkında bilgi verilecektir.