Ergin Yaşı ve Konukçu Türünün Parazitoit Bracon hebetor Say Hymenoptera Braconidae un Gelişme Süresine Etkisi


GÜNDÜZ N. E., GÜLEL A.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), vol.20, no.2, pp.31-36, 2005 (Peer-Reviewed Journal)