An investigation on the morphology of genital organs and oviposition capacite of Cicadatra persica Kirkaldy, 1909 (Cicadidae, Homoptera)


KARTAL V.

Turkish Journal of Zoology, vol.23, no.supp1, pp.59-62, 1999 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: supp1
  • Publication Date: 1999
  • Journal Name: Turkish Journal of Zoology
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.59-62
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The aims of this study was determine the morphology of genital organs and maximum oviposition of capacity of a female of Cicadatra persica, which is distributed in Central Anatolia region is harmfull for plants. Therefore, 15 adult male and 15 adult female samples were investigated. The morphology of internal and external genital structures were identified and presented as illustrations. In a female, $barchi$ 417±7 ovariols, in each ovariol $barchi$ =3,4±0,1 oocyst were counted and the maximum egg number which was laid by a single female was found as $barchi$ =1417±24.
Bu araştırmada, İç Anadolu Bölgesi'nde dağılış gösteren ve zararlı olan Cicadatra persica türünün eşey organlarının morfolojisi ve bir dişi bireyin bırakabileceği maksimum yumurta sayısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle eşeysel olgunluğa erişmiş 15 erkek ve 15 dişi örnek incelenmiştir Erkek ve dşi eşey organlarını oluşturan iç ve dış genital yapıların morfolojileri, şekillerle gösterilerek tanımlanmıştır. Bir dişi bireyde $barchi$ =417±7 ovariyol, her bir ovariyolde $barchi$ =3,4±0,1 oosit tespit edilmiş ve bir dişinin bırakabileceği maksimum yumurta sayısı $barchi$ =1417±24 olarak saptanmıştır.