Samsun’da 2004-2019 yılları arasında incelenen köpek meme tümörleri


KURUCA N., GÜLBAHAR M. Y., SÖZMEN M., YARIM M., KABAK Y. B., KARACA E., ...More

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, vol.30, no.2, pp.132-136, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, which was conducted retrospectively, the mammary tumors were diagnosed in dogs from different races and ages that were brought to the Faculty of Veterinary Medicine at Samsun Ondokuz Mayıs University. The histopathological numerical data on classifications were reported by considering malign-benign status. In the survey that was conducted between 2004 and 2019, the characteristics and diagnoses of the cases were reported in detail compared with previous studies; and as a result, the incidence of dog mammary tumors in Samsun province was determined.
Retrospektif olarak yapılan bu çalışmada, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne getirilenfarklı ırk ve yaşlardaki köpeklere meme tümörü teşhisi konulmuştur ve bunlar malign-benign durumu dikkate alınarakhistopatolojik sınıflandırmalarıyla ilgili sayısal veriler bildirilmiştir. Söz konusu 2004-2019 yılları arasında yapılan surveyde vakalara ait özellikler ve tanıları önceki yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak ayrıntılı olarak bildirilmiş ve sonuçolarak Samsun ilindeki köpek meme tümörleriyle ilgili bir insidans ortaya konulmuştur.