The Determination of Carcass Composition in Herik Lambs under Intensive Finishing Conditions


TEKE B., UĞURLU M., AKDAĞ F., ARSLAN S., EKİZ B.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.1-5, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study was to identify some carcass characteristics of Herik lambs under intensive conditions. In this study, data on 20 single-born male Herik lambs, namely 10 with short, round, fat tail, and 10 with long, semi-fat tails, were used. The lambs were finished after weaning, and were slaughtered when their weights reached to 40 kg Carcasses were split to cuts. The carcass joints were dissected as meat, bone and fat. The ratios of meat, bone and fat were 56.2, 15.15 and 28.8% for leg, 61.14, 2.79 and 18.14% for foreleg, 46.64, 15.21 and 38.36% for loin in the study. The difference between ratio of meat, bone in loin and in carcass was no significant (P>0.05). In conclusion, some of the carcass composition characteristics of Herik lambs were determined in present study. More studies should be done for the determination and the development of characteristics of Herik lambs, a native and local breed in Turkey, because of less study was available.
Bu çalışma entansif şartlarda Herik kuzularında bazı karkas kompozisyonunun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.Araştırmada 10 baş kısa yuvarlak yağlı kuyruklu ve 10 baş uzun yarım yağlı kuyruklu kuzu olmak üzere 20 baş erkektek doğmuş Herik kuzusu kullanılmıştır. Sütten kesimden sonra besiye alınan kuzular ortalama 40 kg canlı ağırlıktakesilmiştir. Karkaslar parçalara ayrılmış ve her bir parça et, kemik ve yağ olarak dissekte edilmiştir. Et, kemik ve yağoranları sırasıyla butta; %56.2, 15.15 ve 28.8 kolda %61.14, 20.79 ve 18.14 belde %46.64, 15.21 ve 38.36 olarak bulunmuştur.Bel et ve kemik oranı ile karkas et ve kemik oranı ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur(P>0.05). Sonuç olarak bu araştırma ile Herik koyununun çeşitli karkas parçalarının kompozisyon özellikleri belirlenmiştir.Türkiye’nin yerli ve lokal ırkı olan Herik koyununun özelliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi için daha fazla sayıdaçalışma yapılmalıdır.