Determining Views about the Effect of Sport on the Quality of Life of People with Physical Disabilities


KUMCAĞIZ H., AVCI ÇAYIR G.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.654-669, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The purpose of this study is to investigate views and expectations about the effect of sports on the quality of life of people with physical disabilities who are interested in sports. The study group was formed based on easy accessibility and voluntary participation. The study group consisted of 12 people with physical disabilities who are members of several sports clubs. Among the participants, 5 are interested in boccia, 2 are interested in weightlifting, 2 are wheelchair basketball, 1 is wheelchair basketball and table tennis, 1 is interested in wheelchair basketball and arm wrestling, and 1 reported being interested in badminton and wheelchair dance. For the purpose of the study, interviews questions were framed in line with the literature information to find out what awareness sports help people with physical disabilities to develop and to reveal the perceived contributions of sports to the quality of life with respect to their personal, physical, and social aspects of life. This study using qualitative research design collected data through semi-structured interviews. The data were analyzed using content analysis. As a result, the point of view of living in sportive activities of physically handicapped individuals interested in sports.
Bu araştırmanın amacı sporla ilgilenen fiziksel engelli bireylerin sporun yaşam kaliteleri üzerindeki etkisine ilişkin görüşlerini ve beklentilerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu kolay ulaşılabilirlik ve gönüllülük ilkesi dikkate alınarak oluşturulmuştur. Çalışma grubuna Samsun il merkezindeki 5’i boccia, 2’si halter, 2’si tekerlekli sandalye basketbolu, 1’i tekerlekli sandalye basketbolu ve masa tenisi, 1’i tekerlekli sandalye basketbol ve bilek güreşi, 1’i badminton ve tekerlekli sandalye dansı ile ilgilenen çeşitli spor kulüplerine üye 12 fiziksel engelli birey katılmıştır. Araştırma kapsamında sporun, bedensel engelli bireylerin kişisel, sosyal, fiziksel, toplumsal yaşam alanlarına ilişkin olarak yaşam kalitelerine olan katkısına yönelik algılarını ortaya çıkarmak amacıyla ilgili alanyazısı eşliğinde açık uçlu sorular hazırlanmıştır. Nitel olarak tasarlanan araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi ile yorumlanmıştır. Sonuç olarak spor ile ilgilenen bedensel engelli bireylerin sportif aktivitelere katılımın yaşama bakış açılarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.