Y Kuşağını Anlamak


Korkmaz A., Ceng E.

Gençlik ve Kültürel Mirasımız Uluslararası Kongresi, Samsun, Turkey, 16 - 18 May 2014, vol.2, pp.427-446

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.427-446
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler toplumların sahip oldukları mevcut sosyo-kültürel yapıda bir takım değişikliklere yol açar. Söz konusu bu unsurlardan ötürü farklı zaman dilimlerinde doğan kuşakların olaylara karşı farklı davranış modelleri ortaya çıkar. Her kuşak bünyesinde birtakım karakteristik özellikleri ve değer yargılarını barındırır. Bireyler doğmuş oldukları kuşak grubunun davranışlarına benzer özellikler gösterir.  Öte yandan, son yıllarda yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler, beraberinde hızlı bir toplumsal değişimi de beraberinde getirmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki hızlı gelişmeler, kültürel değişim hızı, 1980 sonrası gençlik kuşağı olan “Y Kuşağı” ile diğer kuşaklar arasında hızlı bir farklılaşmaya yol açmıştır. Peki, kimdir 1980'lerde doğan bu kuşak? Bu neslin en belirleyici özellikleri nelerdir? Çalışmanın temel amacı, Y kuşağını tanımak ve anlamak; bu kuşağı ve temel özelliklerini sorun odaklı görmek yerine fırsat odaklı anlayışın geliştirilmesi gerektiğidir. Çalışma, kuşak farklılıklarını etkili biçimde yönetmenin, değer, davranış ve tutumlardaki çeşitliliği sinerjiye dönüştürmenin arayışındadır.