BULGAR KOMİTE FAALİYETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ


Creative Commons License

Tan H.

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.45-69, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

1789 French Revolution which set the fire of nationalism affected the Balkan Peninsula under the reign of Ottoman Empire and directed the nations living there to found their own nation states. Bulgarians were one of the those groups which revolted against the Ottoman similar desires. They conducted the activities aiming to create "The Great Bulgaria" via committees and bands. Especially, those Bulgarian committees and bands performed several actions in Macedonia which can be examined within the scope of Macedonian Question. This study aims to examine activities of Bulgarian committees in broad strokes.

Apart from the resources written on the abovementioned issue, Prime Ministry Ottoman Archieves documents are also used to enlight the issue.

Milliyetçilik ateşini yakan 1789 Fransız İhtilali Osmanlı İmparatorluğu yönetimindeki Balkan Yarımadasını da etkilemiş ve orada yaşayan milletleri kendi ulus devletlerini kurmaya yönlendirmiştir. Bulgarlar da benzer arzularla Osmanlı'ya karşı ayaklanan gruplardan biridir. Büyük Bulgaristan'ı kurma faaliyetlerini komite ve çetelerle yürütmüşlerdir. Bu Bulgar komiteleri ve çeteleri özellikle Makedonya'da Makedonya Sorunu altında incelenebilecek çeşitli eylemlerde bulunmuşlardır. Bu çalışma Bulgar komitelerinin faaliyetlerini genel hatlarıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Konu ile ilgili kaynakların dışında, Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri de konuyu aydınlatmakta kullanılmıştır.