The Health of Trans Individuals and the Role of Nurse


SONER G., ALTAY B.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.11, no.3, pp.331-338, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The term “transgender” is used to identify those who have a difference between their gender and their gender. Transgender individuals experience a state of discomfort towards their gender from a child’s age and display this situation in a variety of ways. Most transgender individuals reflect the trans identity directly with their adolescence, with significant changes in their bodies. Since these conditions do not conform to the male and female patterns accepted as a norm in society, these individuals face various problems and discrimination in their social lives. These include labeling, exposure to verbal and physical assaults, exclusion from society and difficulty in finding a job. This negative attitude towards trans people is called “transphobia”. Transphobia is not only seen in the society but can also be found in institutions. The transphobia that exists in institutions such as law, education, army and health raises many discrimination for trans individuals. In particular, transphobic attitudes in the field of health may deprive them of access to health rights. Because of these negative attitudes, transgender individuals often avoid using health rights. Some transgender individuals want to end their gender dysphoria with sex reassignment surgery. The surgery process creates a huge burden on transgender individuals. Gender transition is a difficult period involving many disciplines, including psychotherapy, hormone support and surgical intervention. There are very few studies in the nursing literature that address the problems of these individuals, the protection and development of their health, and the burden of gender transition on these individuals. In thisreview, it is aimed to emphasize the importance of nurses to have awareness about trans people, to know their problems and to explain nursing interventions for these problems.
Biyolojik cinsiyeti hissettiği cinsiyetinden farklı olan kişileri tanımlamak için “trans” kavramı kullanılmaktadır. Trans bireyler, çocuk yaşlardan itibaren cinsiyetlerine yönelik bir huzursuzluk yaşarlar ve budurumu çeşitli şekillerde gösterirler. Çoğu trans birey, ergenlik dönemiyle birlikte bedenlerinde gözle görülür değişimler yaşayarak trans kimliğini doğrudan yansıtır. Bu durum, toplumda bir norm olarak kabul edilen erkek ve kadın kalıplarına uymadığı için bu bireyler, sosyal yaşamlarında çeşitli sorun ve ayrımcılık(etiketlenme, sözlü ve fiziksel saldırıya maruz kalma, toplumdan dışlanma ve iş bulmakta zorluk çekme vb.)ile karşı karşıya kalırlar. Trans bireylere yönelik bu olumsuz tutum “transfobi” olarak adlandırılmaktadır.Transfobi sadece toplumda görülmekle kalmayıp kurumlarda da bulunabilmektedir. Hukuk, eğitim, ordu vesağlık gibi kurumlarda var olan transfobi, trans bireyler için birçok ayrımcılığı doğurmaktadır. Özellikle sağlık alanında var olan transfobik tutumlar, bu kişileri sağlık hizmetlerine erişimden mahrum bırakabilmektedir. Bu olumsuz tutumlardan dolayı bireyler çoğu zaman sağlık haklarını kullanmaktan kaçınmaktadırlar.Bazı trans bireyler, cinsiyet hoşnutsuzluklarına, cinsiyet değişim ameliyatı ile son vermek isterler. Cinsiyetgeçiş süreci de trans bireylerde büyük bir yük oluşturur. Cinsiyet geçiş süreci, içinde psikoterapi, hormon desteği ve cerrahi girişimi bulunduran ve birçok disiplinin birlikte çalışmasını gerektiren zor bir dönemdir.Hemşirelik literatüründe bu bireylerin sorunlarına, sağlıklarının korunup geliştirilmesine ve cinsiyet geçişsürecinin bu bireylerdeki yüklerine değinen çok az çalışma mevcuttur. Bu çalışmada, hemşirelerin trans bireyler hakkında farkındalık sahibi olmalarının, onların sorunlarını bilmelerinin önemini vurgulamak ve busorunlara yönelik hemşirelik müdahalelerini açıklamak amaçlanmıştır.