Gender Determination and Evaluation in Mammals


Creative Commons License

Esin B., Çevik M.

Hayvansal Üretim, vol.61, no.1, pp.63-71, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 61 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.29185/hayuretim.643715
  • Journal Name: Hayvansal Üretim
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.63-71
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The ability to predetermine the sex of offspring in pregnant animals brings with it many advantages in breeding. Gender identification facilitates the planning of biotechnological (artificial insemination, embryo transfer, in vitro fertilization) programs in advance, as well as allowing the production strategies of businesses that produce meat or milk to be predetermined. Pre-determination of the sex of the offspring by various methods in the enterprises and even obtaining the offspring in the desired sex ensures that the breeding and genetic progress of the animal husbandry is accelerated in that enterprise. Today, genders can be obtained by sexdetermined sperm method and the studies for determining prenatal embryonic or fetal sex are performed by applying different methods on spermatozoa, embryo and fetuses.
Gebe hayvanlarda doğacak yavruların cinsiyetlerinin önceden belirlenebilmesiyetiştiricilikte birçok avantajı beraberinde getirmektedir. Cinsiyetin tayini, et veya sütüretimi yapan işletmelerin üretim stratejilerinin önceden belirlenmesini sağladığıgibi, biyoteknolojik (suni tohumlama, embriyo transferi, in vitro fertilizasyon gibi)programlarının da önceden planlanmasını kolaylaştırmaktadır. İşletmelerde çeşitliyöntemlerle doğacak yavrunun cinsiyetinin önceden belirlenmesi ve hatta istenilencinsiyette yavru elde edilmesi işletmelerle birlikte ülke hayvancılığında ıslah vegenetik ilerlemenin hız kazanmasını sağlamaktadır. Günümüzde, cinsiyeti belirlenmişsperma kullanılarak istenilen cinsiyette yavru elde edilebilmektedir ve prenatalembriyonik ya da fötal cinsiyetin belirlenmesine yönelik çalışmalar spermatozoa,embriyo ve fötüsler üzerinde değişik yöntemler uygulanarak gerçekleştirilmektedir.