A Sample Activity for Improving the Addition Fluency of Students with Poor Mathematics Performance: Cover-Copy-Compare


ALPTEKİN S., VURAL M., AKSOY Y.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.35, no.1, pp.105-117, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

-
İşlemlerin doğru ve hızlı bir şekilde kolayca yapılması olarak tanımlanan akıcı işlem yapma becerileri, üst düzey matematik becerilerinin öğretilebilmesi için öğrencilere kazandırılması gereken önemli bir beceridir. Bir beceriye akıcılık kazandırılması, öğrencilerin herhangi bir beceride % 80 doğruluk ölçütünü karşılaması durumunda gerçekleştirilmektedir. Akıcı işlem yapma becerilerini kazandırmak için farklı yöntemler geliştirilmiş ve bu yöntemlerin etkililiği çeşitli araştırmalarla incelenmiştir. Araştırma sonuçlarında özel gereksinimi olan ya da normal gelişim gösteren öğrencilerin akıcı hesaplama becerileri üzerinde, bu müdahalelerin olumlu etkilerinin olduğu görülmektedir. Ayrıca bazı araştırmalarda, etkililiği tespit edilmiş bu yöntemlerde birtakım uyarlamalarda bulunularak gerçekleştirilen müdahalelerin etkisi de test edilmiştir. Yurt dışında normal gelişim gösteren veya matematik performansı düşük olan öğrenciler üzerinde bu müdahalelerin etkililiğini inceleyen birçok araştırma olmasına rağmen, ülkemizde bu konuda herhangi bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Bu yüzden bu çalışmada, keşfet-kopyala-karşılaştır müdahalesinin tek basamaklı sayılarda toplama işlemi yapma becerisine etkisinin incelenmesi ve bu konuya ilişkin bir uygulama örneği sunulması amaçlanmıştır. Araştırmada tek denekli deneysel desenlerden AB deseni kullanılmıştır. Araştırmaya 10 yaşında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne devam eden tanı almamış ancak matematik performansı düşük bir öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri, "Toplama Veri Kayıt Çizelgesi" yardımıyla toplanmış ve öğrencinin bir dakikada doğru olarak gerçekleştirdiği toplama işlem sayısı hesaplanmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencinin bir dakikada gerçekleştirdiği doğru toplama işlem sayısında artış meydana gelmiştir. Öğretim oturumları başlamadan önce öğrenci, her iki sette 1 dakikada 2 doğru toplama işlemi yaparken, gerçekleştirilen öğretim oturumlarının sonunda birinci sette, 1 dakikada ortalama 8 toplama işlemi, ikinci sette ise 1 dakikada ortalama 7 toplama yapar hale gelmiştir. Araştırma sonuçlarına göre konuyla ilgilenen uzman ve araştırmacılara çeşitli önerilerde bulunulmuştur