HOW DOES IT AFFECT ATTITUDES TO DISCUSS SOCIOSCIENTIFIC ISSUES WITHIN THE FRAMEWORK OF SOCIOSCIENTIFIC PRINCIPLES? NUCLEAR ENERGY


ÖZDEMİR N.

Turkish Studies (Elektronik), vol.9, no.2, pp.1197-1214, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1197-1214
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The main objective of this study was to determine the factors that affect attitudes of social studies teacher candidates (SSTC) towards the socio-scientific issues, and it was to test the effects of socio-scientific knowledge in their attitude. In study it has been selected as socioscientific issues to nuclear energy and nuclear power plants situated in Turkey's agenda. It is considered that the nuclear energy issue is not so much familiar with SSTC. However these topics are dealt with section of energy sources of the General Human and Economic Geography (GBEG) courses only among the courses in social studies teaching programs. Furthermore, the focus of this study is whether effect on attitudes of SSTC toward nuclear power plants planned to be established in Turkey to discussion of issue within a scientific framework in the classroom by doing research beforehand. In this context, this study seeks an answer to the following sub-problems. 1-Are there prior knowledge of SSTC about nuclear power before the experimental process? What are the sources of this preliminary information of them? 2- Before and after the experimental period, how are teachers' attitudes towards nuclear energy and nuclear power plants planned to be established in Turkey? 3-Are there difference between the pre-test and post-test scores of attitude? The study sample consists of 52 SSTC taking GBEG course in the spring semester of 2012-2013, that GBEG is one of the courses in the departments of Social Studies Teaching at Education Faculty of Ondokuz Mayıs University in Turkey. The study is planned as the pretest and post-test survey containing one sample. An attitude scale toward nuclear energy was used as data collection tool and it was requested from SSTC to answer to this scale before and after experimental studies. The use of nuclear energy has been discussed in a detailed manner ensuring the active participation of teacher candidates to courses for two weeks and four hours per week within the framework of the discussion techniques such as six thinking hats, disputation. It was used parametric tests such as the Independent Samples T Test, the One-Way ANOVA test and Paired Samples T Test. The pre-test and post-test analysis results showed that teachers are undecided about nuclear. Furthermore the pre-test results showed that the difference between the mean attitude scores of SSTC according to gender was significant while the post test results showed that the difference between the mean attitude scores of SSTC according to political opinion was significant. However it has been identified there is no significant difference between pre-test and post-test the mean attitude scores. Considering previous studies also, it could be argued that attitudes are effective when deciding on socio scientific issues such as nuclear energy. However, because the study sample was small, the findings of this study would not be correct to generalize to the whole Turkey. So it is important to test the findings of this research with future studies containing a larger random sample
Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çok fazla aşina olmadıkları nükleer enerji konusunda araştırma yaparak, bu konuyu sınıf ortamında bilimsel esaslar çerçevesinde tartışmalarının Türkiye'de kurulması planlanan nükleer santrallere yönelik tutumlarını nasıl etkilediğini tespit etmektir. Çalışmanın örneklemini, 2012-2013 bahar döneminde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programında yer alan derslerden biri olan Genel Beşeri ve Ekonomik coğrafya dersini alan, 52 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu araştırma, deneme öncesi modellerden tek grup ön test-son test modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak nükleer santrallere yönelik bir tutum ölçeği kullanılmış ve sosyal Bilgiler öğretmen adaylarından bu tutum ölçeğini deneysel çalışma öncesi ve sonrasında cevaplamaları istenmiştir. Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya dersinde altı şapkalı düşünme ve münazara teknikleri çerçevesinde öğretmen adaylarının aktif katılımı sağlanarak, nükleer enerji ve Türkiye'de nükleer santrallerin kurulması konusu coğrafi dağılımı, tarihi, sosyolojik, ekonomik, politik yönleri ve çevreye etkileri ele alınarak çok yönlü bir şekilde tartışılmıştır. Verilerin analizinde parametrik testlerden ilişkisiz t-testi, One-Way ANOVA testleri kullanılmış; ön test ve son test puanları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı ise ilişkili t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları ortalama tutum puanları ile cinsiyet ve politik görüş değişkenleri arasında ilişkilerin anlamlı olduğunu göstermiştir. Ön test sonuçları tutumlarında cinsiyete göre anlamlı farklılık olduğunu göstermiştir. Buna karşılık son test sonuçlarına göre cinsiyet değişkeni ile ortalama tutum puanları arasındaki fark anlamlı değilken, politik görüşler ile ortalama tutum puanları farkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir