EMIRATE OF TBILISI ACCORDING TO GEORGIAN SOURCES


Creative Commons License

AYÇİÇEK A., SEÇKİN A.

Karen- Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.13, pp.265-274, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Due to location of Tbilisi, its on the trade routes has attracted the attention of many nations. This situation caused tough struggles between the nations who wanted to dominate here. It is seen that Tbilisi has remained under the rule of many nations throughout history such as the Arab Caliphate, Byzantine, Khazars, Seljuks, Mongols and Russians. Especially, after the Islamic conquests that started in the Hz. Omar period, Tbilisi has become a place where struggles can take place constantly. After the 40s of the 8th century, Tbilisi became the residence of the Arab Caliphate. After the Emirate established by the Arab Caliphate in order to facilitate the administration in Tbilisi, the Georgian and Abkhaz people started to pay tribute to the Tbilisi Emir. This situation caused of the rebellion of the local people. The gradual weakening of the Caliphate caused the Emirates to play an active independent role in the politics of the inner Caucasus together with other feudal units. The Tbilisi Emirate, which was founded by the Arab Caliphate and is an important outpost of the Muslim administration in the Caucasus, was continued King IV. Davit’s capture.
Tiflis’in konumu itibari ile ticaret yolları üzerinde bulunması pek çok milletin dikkatini çekmiştir. Bu durum, buraya egemen olmak isteyen milletler arasında çetin mücadelelerin yaşanmasına neden olmuştur. Tiflis’in tarih boyunca Arap Hilafeti, Bizans, Hazarlar, Selçuklular, Moğollar, Ruslar gibi pek çok milletin egemenliğinde kaldığı görülmektedir. Özellikle, Kafkasya’ya yönelik Hz. Ömer döneminde başlayan İslam fetihlerinden sonra Tiflis, sürekli olarak mücadelelerin yaşanacağı bir yer haline gelmiştir. 8. yüzyılın kırklı yıllarından sonra da Tiflis, Arap Hilafetinin ikametgâhı olmuştur. Tiflis’te yönetimi kolaylaştırmak maksatlı Arap Hilafeti tarafından Emirlikler tesis edilmesinden sonra Gürcü ve Abhaz halkı Tiflis Emirine haraç ödemeye başlamıştır.Bu durum, bölge halkının isyanlar çıkarmasına neden olmuştur. Yavaş yavaş Hilafetin zayıflamaya başlaması, Emirliklerin diğer feodal birimlerle birlikte iç Kafkasya siyasetinde aktif olarak bağımsız bir rol oynamasına neden olmuştur. Arap Hilafeti tarafından tesis edilen ve Kafkasya’daki Müslüman yönetiminin önemli bir karakolu niteliğindeki Tiflis Emirliği, Kral IV. Davit’in ele geçirmesine kadar devam etmiştir.