Athletes’ Perceptions and Experiences of Sexual Harassment in Turkey


Creative Commons License

ÖZEN G., EMİR E., KOCA C.

Spor Bilimleri Dergisi, vol.29, no.4, pp.157-177, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 29 Issue: 4
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.17644/sbd.523061
  • Journal Name: Spor Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.157-177
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to understand the perceptions and experiences of athletes about sexual harassment. 194 female and 178 male athletes from different sport branches (e.g. boxing, football, gymnastics, swimming, taekwondo, tennis, track and field, and volleyball) were participated in this study. The questionnaire which was developed by the researchers includes the questions about knowledge for the sexual harassment behaviors, experiences and views for the measures. Descriptive analysis and Chi-square analysis were applied to analyze data. The findings of the study showed that the most rated sexual harassment behaviors by female athletes were asking about your sexual life (76%), making compliments or comment about your body (71%) and making sexist jokes (66%). Whereas the most stated sexual harassment behaviors by male athletes were sending sexually-explicit materials (e.g., photo, email, SMS) (70%), repeated unwanted sexually suggestive glances (72%), and sending flirting request message ( 51%). In addition, 27 per cent of male athletes reported that they exposed to sexual harassment mostly in the locker rooms whereas 26,3 per cent of female athletes reported that they exposed to sexual harassment mostly in sport areas. The most stated reactions to sexual harassment by sexually harassed female athletes were saying warnings words (24,2%), and showing no reaction (24%). However, the most stated reactions to sexual harassment by sexually harassed male athletes were ignore perceive joke (27%) and show physical response (11,2%). The overall findings of this study show that some female and male athletes have experience sexual harassment in Turkey.
Bu makalenin amacı, kadın ve erkek sporcularıncinsel taciz algılarını ve deneyimlerini araştırmaktır. Araştırmaya farklı spor branşlarından 194kadın ve 178 erkek sporcu katılmıştır. Araştırma verileri, cinsel taciz davranışı konusundaki farkındalıklarını, cinsel tacize maruz kalma durumlarını ve cinseltaciz önlemlerine yönelik görüşleri içeren sorulardanoluşan, araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket yoluyla toplanmıştır. Veriler betimleyici istatistikiyöntemler ve ki-kare ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; kadın sporcuların cinsel taciz davranışı olarak tanımladıkları davranışların ilk sıralarında cinsel yaşam hakkında sorular sorulması (%76),vücudu ile ilgili cinsiyetçi şakalar (%66), övgü ya dayorum yapılması (%71) yer almıştır. Erkek sporcularise; cinsel içerikli materyaller gösterilmesini (%70),tekrarlanan istenmeyen flört tekliflerini (%51) vemüstehcen bakışları (%72) cinsel taciz davranışlarıolarak algıladıklarını belirtmişlerdir. Erkek sporcuların %27’si soyunma odalarında cinsel tacize maruzkaldıklarını belirtirken, kadın sporcuların %26,3’ü sporalanlarında cinsel tacize maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Kadın sporcuların %24,2’si uyararak cinsel tacizetepki gösterdiklerini, %24’ü tepki göstermediklerini ifade ederken, erkek sporcuların %27’si cinsel tacizi şakagibi algılayıp yok saydıklarını, %11,2’si fiziksel tepki gösterdiklerini ifade etmişlerdir. Çalışmanın bulguları genel olarak Türkiye’de kadın ve erkek sporcuların cinseltaciz deneyimleri olduğunu ortaya koymaktadır.