Çarşamba Ovasının Buğday Bitkisi Altındaki Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi


Creative Commons License

KARS N., EKBERLİ İ.

Toprak Su Dergisi, vol.8, no.1, pp.18-28, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.21657/topraksu.544657
  • Journal Name: Toprak Su Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.18-28
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, Çarşamba Ovasının buğday bitkisi yetiştirilen tarım topraklarının bazı fiziksel, kimyasalözelliklerinin belirlenmesi ve dağılımı araştırılmıştır. Bu amaçla, Samsun ilinde yer alan ÇarşambaOvasının 20 köyünde çiftçiler tarafından tarım yapılan arazilerden toprak örnekleri alınmıştır. Araştırma2013-2014 yılları arasında aynı arazilerde yürütülmüştür. Araştırmanın amacı doğrultusunda,toprakların bazı fiziksel (tekstür, tarla kapasitesi, solma noktası, hacim ağırlığı) ve kimyasal (organikmadde, toprak reaksiyonu, elektriksel iletkenlik, kireç içeriği, toplam azot, değişebilir katyonlar,yarayışlı fosfor, katyon değişim kapasitesi, alınabilir Fe, Cu, Zn, Mn) özellikleri belirlenmiştir. Araştırmasonucuna göre, buğday bitkisi yetiştirilen toprakların çoğunluğu killi tın bünyeye sahip, hacim ağırlığıdeğerleri orta (%65’i), %85’inin tarla kapasitesi değerleri %20-%40 arasında belirlenmiştir. Topraklarınbüyük bir çoğunluğu (%72.5’i) hafif alkalin reaksiyonlu, tuzsuz, değişik miktarlarda kireç içermekteolup, organik madde miktarı orta düzeyde belirlenmiştir. Toprakların azot miktarı düşük (%57.5’i),fosfor miktarı az (%30’i); orta (%35’i); yüksek (%35’i), potasyum düzeyi orta (%57.5’i), katyon değişimkapasitesi ise orta (%17.5’i), yüksek (%47.5’i) ve çok yüksek (%35’i) olarak saptanmıştır. Topraklarındemir miktarı (%62.5’i) orta, bakır miktarı (%100’ü) çok yüksek, mangan miktarı çok düşük (%50’si) vedüşük (%50’si), çinko miktarı ise çok düşük (%80’ni) düzeyde bulunmuştur.