Approach to Portend of the Concept of Islamic Community and Effect on Schools of Islamic Thought


KÖKLÜ R.

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, vol.17, no.3, pp.157-192, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.157-192
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

The concept of Islamic community which has political and theological content takes place much in Prophet’s hadiths. The phrase of Islamic community used in the most general sense in meaning of unity of Muslims is one of the central concepts in Islamic thought. Because of its Legitimating effect all sects and Islamic fracts make a claim to this concept and argue that they are the very representative of it. This study will examine the content, scope and influence on Islamic thought of Islamic community
Siyasi ve itikadi bir içeriğe sahip olan cemaat kavramı Hz. Peygamber'in hadislerinde çokça geçmektedir. En genel manasıyla İslam'ın ve Müslümanların birlik ve beraberliği anlamında kullanılan cemaat, İslam Düşünce Tarihinin merkezinde yer alan kavramlardandır. Bu meşrulaştırıcı etkisinden dolayı neredeyse bütün mezhep ve fırkalar cemaat kavramına sahip çıkmış ve temsilcisinin kendileri olduğunu iddia etmişlerdir. Bu çalışma cemaat kavramının içeriği, kapsamı ve İslam Düşüncesine yansımalarını tespit etme saikiyle ortaya çıkmıştır