Effect of Different Shading Treatment on Bioactive Content of ‘Granny Smith Challenger’ Apple Cultivar


ÖZTÜRK A.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.35, no.4, pp.30-37, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study was conducted to investigate the effect of shading treatments with black shading material with different light transmittance [control (0%), 15%, 20%, 35% and 55%] on antioxidant activity (according to DPPH and FRAP test) and total phenolic compounds and some individual phenolic compounds of 'Granny Smith Challenger' apple cultivar (Malus domestica Borkh.) in Samsun ecological conditions during 2015 and 2016 year. The shading treatments had significant effects on total phenolic and individual phenolic compounds and antioxidant activity in comparison to the control. The total phenolic content of apple fruits treated with shading was lower in both experimental periods than control. In contrast to the total phenolic content, higher antioxidant activity was observed in fruits obtained from 20%, 35% and 55% shading treatments than the control fruits according to DPPH (except 55% in 2015) and FRAP test. In the investigated apple cultivar, the content of chlorogenic acid, epicatechin and rutine hydrate were generally higher than other individual phenolic compounds in the control. The content of almost all individual phenolic compounds was significantly reduced as the increasing shading rate, similar to the total phenolic compound. As a result, the change in phenolic compounds, which are important effects on human health, is directly related to the shading rate, thus it is recommended that this matter could be taken into account in the shading treatments to protect against extreme discoloration, sunburn or hail damage.
Bu çalışma ‘Granny Smith Challenger’ (Malus domestica Borkh.) elma çeşidinin toplam fenolik ve bazı bireyselfenolik bileşikleri ile antioksidan aktivitesi (DPPH ve FRAP testine göre) üzerine farklı ışık geçirgenliğine sahip siyahrenkli örtü materyali ile yapılan gölgeleme uygulamalarının [%0 (kontrol), %15, %20, %35, %55] etkilerini belirlemekamacı ile 2015 ve 2016 yılları arasında Samsun ekolojik koşullarında yürütülmüştür. Kontrol ile karşılaştırıldığındatoplam fenolik, bireysel fenolik bileşikler ve antioksidan aktivitesi üzerine örtü uygulamalarının önemli derecede etkisitespit edilmiştir. Her iki deneme yılında örtü ile muamele edilmiş elma meyvelerinin toplam fenolik içeriği kontrole göredaha düşük belirlenmiştir. Toplam fenolik içeriğinin aksine hem DPPH (2015 yılında %55 hariç) hem de FRAP testinegöre %20, %35 ve %55 geçirgenliğe sahip meyvelerden kontrol meyvelerine göre daha yüksek antioksidan aktivitesisaptanmıştır. İncelenen elma çeşidinde genellikle kontrol uygulamasında diğer uygulamalara göre klorojenik asit,epikateşin ve rutin hidrat içeriğinin diğer bireysel fenolik bileşiklere nazaran daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.Hemen hemen tüm bireysel fenolik bileşiklerin içeriğinde toplam fenolik bileşiğe benzer şekilde gölgeleme oranı arttıkçaönemli derecede azalış gözlemlenmiştir. Sonuç olarak insan sağlığı üzerine önemli derecede etkisi olan fenolikbileşiklerin değişiminin gölgeleme oranı ile direkt ilişkili olduğu, bu yüzden olağan dışı renklenme, güneş yanığı veyadolu zararından korunmak amacı ile yapılan örtü uygulamalarında bu hususun göz önünde bulundurulması tavsiyeedilmektedir.