Evaluating of Plasmodium Species Isolated From Peripheral Blood Samples in a Non-Endemic Region


Creative Commons License

KARADAĞ A., ÜNAl N., YANIK K., BORUCU R., GÜNAYDIN M., HÖKELEK M.

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.39, no.1, pp.5-8, 2015 (Scopus) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 39 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.5152/tpd.2015.3575
  • Journal Name: Türkiye Parazitoloji Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.5-8
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

Objective: Malaria is a parasitic disease, caused by Plasmodium species, which transmitted to humans through genus Anopheles mosquitoes. This disease widely spreaded in tropical and subtropical areas. The aim of our study is to evaluate malaria cases diagnosed by peripheral blood examination.Methods: Peripheral blood samples sent to Parasitology Laboratory between 2001 and 2013 years, were examined using thick and thin blood smear techniques. Results: A total of 102 blood samples obtained from suspected patients were examined and eight of them were found to be positive. All cases were male and Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax was detected in seven (87.5%) and one (12.5%) of them, respectively. Blood samples were mainly sent from Departments of Infectious Diseases. All P. falciparum cases had a history about work or travel to different African countries. Conclusion: We think that patients who has fever and travel history to endemic countries especially in Africa, blood examination for malaria parasites should be taken into account in differential diagnosis
Amaç: Sıtma, Plasmodium türlerinin etken olduğu, Anofel cinsi sivrisinekler aracılığı ile insanlara bulaşan paraziter bir hastalıktır. Tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak bulunur. Çalışmamızın amacı periferik kan örneği incelemesinde Plasmodium türleri tespit edilen olguların değerlendirilmesidir. Yöntemler: Parazitoloji subdisiplin laboratuvarına 2001-2013 yılları arasında gönderilen kan örnekleri kalın damla ve ince yayma preparasyon tekniği ile hazırlanıp, Giemsa prosedürüne göre boyanarak ışık mikroskobunda incelenmiştir. Bulgular: Çalışma döneminde toplam 102 şüpheli hastaya ait kan örneği incelenmiş, toplam 8 hastada Plasmodium pozitif bulunmuştur. Bu olguların tümü erkek ve genç-erişkin yaş grubunda olup bir olgu P. vivax, diğer yedi olgu Plasmodium falciparum olarak tanımlanmıştır. Örnekler en sık Enfeksiyon Hastalıkları kliniğinden gönderilmiştir. P. falciparum belirlenen olguların hepsinde seyahat ya da çalışma amacıyla Afrika kıtasında bulunma öyküsü mevcuttur. Plasmodium türleri hayatı tehdit eden ve ölüm ile sonuçlanabilen klinik tablolara yol açabilir. Sonuç: Ateşli hastalık tablosu ile başvuran ve endemik ülkelerde, özellikle Afrika'da bulunma öyküsü olan hastaların tanısında Plasmodium türlerinin göz önünde bulundurulmasının, ayırıcı tanı açısından önemli olduğu düşüncesindeyiz