Soil preferences, neighbor plants and feed values of birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.) and narrowleaf birdsfoot trefoil (Lotus tenuis Waldst. & Kit.) grown in natural flora


UZUNA F., OCAKB N.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol.33, no.1, pp.37-46, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.37-46
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

In this study, soil preferences of wild birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.) and narrowleaf birdsfoot trefoil (L tenuis Waldst. & Kit.) species growing in natural flora of the Black Sea Region (Turkey) and the plant species which they interact with, as well as their feed values were investigated. Dominant forage species that interact with L. corniculatus and L. tenuis were determined by the visual estimation method at 126 and 86 locations, respectively, and also seed and soil samples from each location were collected. L. corniculatus preferred soils having higher lime (90.9 vs. 66.4 g kg-1, P=0.003), pH (7.41 vs. 7.14, P=0.001) and containing lower organic matter (20.0 vs. 26.8 g kg-1, P=0.001) compared to L. tenuis. L. corniculatus was neighbor to 89 different species (20.2% legume, 22.5% grass and 57.3% others), whereas L. tenuis was neighbor to 61 different species (41.0% legume, 19.7% grass and 39.3% others). The difference between two species in terms of the frequencies of neighbor plant families was significant (2=10.814, P=0.004). Dominant plant species growing in interaction with these Lotus species were Medicago lupulina, Trifolium pratense, Trifolium repens, Cynodon dactylon, Lolium perenne and Plantago lanceolata. Dactylis glomerata was also neighbor with high frequency to L. corniculatus. L. tenuis had high phosphorus, metabolizable energy and relative feed value, and lower acid and neutral detergent fiber contents. As a result, in the artificial pasture establishments or the improvement of natural rangelands, the aforementioned species growing in harmony in natural environment and exhibiting positive interaction with Lotus species studied should be preferred.
Bu çalışmada, Karadeniz Bölgesi doğal florasında yetişen sarıçiçekli gazal boynuzu (Lotus corniculatus L.) ve dar yapraklı gazal boynuzu (L. tenuis Waldst. & Kit.) türlerinin tercih ettiği toprak özellikleri ile etkileşim halinde olduğu bitki türleri ve yem değerleri incelenmiştir. L. corniculatus, L. tenuis'e göre daha yüksek kireç (90.9'a karşılık 66.4 g kg-1, P=0.003) ve pH'lı (7.41'e karşılık 7.14, P=0.001), düşük organik maddeli (20.0'a karşılık 26.8 g kg-1, P=0.001) toprakları tercih ettiği belirlenmiştir. L. corniculatus'un 89 (%20.2 baklagil, %22.5 buğdaygil ve %57.3 diğer familyalar), L. tenuis'in ise 61 (%41.0 baklagil, %19.7 buğdaygil ve %39.3 diğer bitki familyalar) farklı bitki türüne komşu olduğu belirlenmiştir. Komşu bitki familyalarının frekansı bakımından iki tür arasındaki farklılık önemli bulunmuştur (?2=10.814, P=0.004). Gazal boynuzu türleri ile etkileşim halinde yetişen dominant bitki türleri Medicago lupulina, Trifolium pratense, Trifolium repens, Cynodon dactylon, Lolium perenne ve Plantago lanceolata olduğu belirlenmiştir. Dactylis glomerata'nın da L. corniculatus'a yüksek oranda komşu olduğu belirlenmiştir. L. tenuis, daha yüksek fosfor, metabolik enerji ve nispi yem değeri ile daha düşük asitte ve nötral çözeltide çözünmeyen lif oranına sahip olmuştur. Sonuç olarak kurulacak suni mera tesislerinde ve doğal meraların ıslahında doğal ortamda gazal boynuzu türleri ile uyum içerisinde yetişen ve olumlu etkileşim gösteren yukarıda söz edilen türler tercih edilmelidir.